Logopedia ma wiele twarzy, czyli co robi logopeda i jak może pomóc

Kim jest logopeda

Zawód logopedy kojarzy się większości osób z terapią zaburzonej artykulacji. Tymczasem logopedia mieści w sobie wiele specjalizacji, które mogą pomóc w różnych aspektach i na różnych etapach rozwoju. Można wyróżnić np.: logopedię wychowawczą, artystyczną, korekcyjną; jak również wiele odrębnych specjalności: gerontologopedię, neurologopedię…

Mity rozwoju mowy

Jako logopeda w prywatnych rozmowach często spotykam się pytaniem:
Po co mam iść do logopedy z małym dzieckiem? Przecież ma jeszcze czas, przecież to chłopiec!?  

W otaczającym nas środowisku ciągle pokutuje wiele mitów dotyczących rozwoju mowy. Nieustanie słyszymy, że trzylatek ma czas, może jeszcze nie mówić. Niestety jest to bardzo krzywdzące stwierdzenie, a brak mowy w tym okresie może rzutować na poważne  trudności na kolejnych etapach rozwoju. Kolejnym często rozpowszechnianym mitem jest stwierdzenie, że chłopcy mówią później niż dziewczynki.

Tymczasem badania dowodzą, że rozwój mowy w przypadku obu płci przebiega niemalże w ten sam sposób. Zarówno dziewczynki jak i chłopcy oceniani są według tych samych norm rozwojowych. Ciągle dominuje także przekonanie, że logopeda zajmuje się TYLKO mową. Oczywiście mowa i jej rozwój jest przedmiotem pracy logopedy. Jednak krąg oddziaływań logopedycznych sięga dużo dalej, do szeroko rozumianych umiejętności komunikacyjnych, które stanowią swego rodzaju fundament dla rozwoju mowy.

Dlatego też logopeda będzie wspierał dziecko w budowaniu kontaktu wzrokowego, uwagi słuchowej, wspólnego pola uwagi, naśladownictwa. Często nie zdajemy sobie sprawy  z tego, w jakim stopniu i jakie funkcje wpływają   na rozwój mowy.  W tym celu logopeda oceni sposób oddychania dziecka, sposób w jaki pracuje jego język, wargi, podniebienie. Będzie obserwował sposób spożywania przez  dziecko pokarmu (gryzienie, żucie, połykanie) i pobierania płynu (picie).

Prawidłowe wykonywanie wymienionych czynności ma ogromne znaczenie dla rozwoju mowy. Oddychamy, jemy, pijemy i wykonujemy wiele ruchów w obrębie naszej twarzy i jamy ustnej już w życiu płodowym. Dlatego warto skonsultować pojawiające się problemy w tym zakresie.

LOGOPEDA MA WIELE TWARZY

  1. Poprzez zabawę wspomaga dziecko w rozwijaniu słownika biernego (rozumienie mowy) i czynnego (mówienie). W taki sposób aby  rozumiało kierowane do niego słowa i aby używało ich zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Ocenia czy rozwój mowy dziecka jest normatywny dla jego wieku. Na każdym etapie rozwoju zdobywamy, doskonalimy nowe umiejętności. Zarówno umiejętności ruchowe, poznawcze, emocjonalne jak i  językowe. Znajomość tych prawidłowości pozwala logopedzie określić czy mieszczą się one w granicach dość szeroko rozumianej „normy”.
  3. Prowadzi terapię wad wymowy – zamianą poszczególnych głosek na inne, ich pomijaniem, czy zniekształcaniem. Znane dobrze wszystkim seplenienie oraz trudność z wypowiadaniem głoski ,,r”, są częstym powodem spotkań z logopedą. Oczywiście trudności mogą pojawić się także w przypadku wymawiania każdej innej głoski i również w tym przypadku logopeda służy pomocą.
infografika o zawodzie logopedy
  1. Rozwija mowę i sprawności komunikacyjne u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, które pośród tej grupy osób są bardzo zróżnicowane i wymagają niezwykle indywidualnego podejścia. Pomaga znaleźć środek (narzędzie) które umożliwi bądź ułatwi im porozumiewanie się z otoczeniem.
  2. Wspiera rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową; takich u których mowa z wielu powodów nie rozwija się na tyle wystarczająco aby służyć porozumiewaniu się z innymi. Logopeda poszukuje metod wspierających, dających możliwość komunikowania się, wyrażania swoich potrzeb.
  3. Wspiera także rozwój mowy u osób z niedosłuchem. Sprawnie funkcjonujący narząd słuchu jest bowiem podstawą dla jej prawidłowego rozwoju. Niedosłuch jest przyczyną licznych wad wymowy i trudności komunikacyjnych. Dlatego tak ważne jest wczesne jego wykrycie i rehabilitacja.
  4. Kolejną trudnością z jaką kierujemy się do logopedy jest jąkanie. Oddziałuje ono na całe życie osoby dotkniętej tym zaburzeniem, niejednokrotnie powodując wycofanie się z wielu aktywności życiowych.

INTERDYSCYPLINARNE PODEJŚCIE W LOGOPEDII

Logopeda w swojej pracy często współpracuje z innymi specjalistami tj. psychologiem, laryngologiem, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej, fizjoterapeutą czy osteopatą. W centrum Fizjomed pracujemy właśnie w taki sposób – interdyscyplinarnie w stworzonej koncepcji FizjomedEat, która zakłada wielopłaszczyznową opiekę i pomoc dla dzieci mających trudności na poziomie orofacjalnym. Współpraca ta często jest kluczem do uzyskania oczekiwanych efektów.

Poznaj koncepcję FIZJOMED EAT – https://fizjomed.com.pl/terapia-karmienia/

Ten  krótki wpis zakończmy jednym, wartym zapamiętania zdaniem. Logopedia to nie tylko słowa, zdania i prawidłowa wymowa, obejmuje swoimi działaniami szeroko rozumianą komunikację!

Tekst: Sylwia Gruca  – logopeda, prowadząca konsultacje diagnostyczne oraz indywidualne terapia dla dzieci do 3 roku życia.

Related Posts

Zostaw Komentarz

Pobierz Dzienniczek Żywieniowy

dzienniczek zywieniowy

ARTYKUŁY SPECJALISTÓW FIZJOMED EAT

Żywieniowa neofobia
Neofobia żywieniowa – przypadek dwuletniej Oli
29 października 2020
AAC w terapii karmienia dziecka z zespołem Downa
Wykorzystanie AAC w terapii karmienia dziecka z zespołem Downa
6 listopada 2022
AAC wspomagająca i alternatywna metoda komunikacji
AAC – wspomagająca i alternatywna metoda komunikacji w autyzmie a jedzenie
28 października 2022
pomoc psychologa w leczeniu problemów karmienia
Problem zaburzeń karmienia oczami psychologa
1 lipca 2021
Zaburzenia karmienia na przykładzie wizyty u neurologopedy
Zaburzenia karmienia przypadek ośmiomiesięcznego Tymka
24 lutego 2021
Zabieg frenotomii czym jest
Frenotomia – czym jest i kiedy wykonać zabieg?
30 grudnia 2022
niemowlak terapia karmienia
Jak wygląda wizyta u terapeuty karmienia z niemowlęciem
21 maja 2021
Wędzidełko problem
Problem z wędzidełkiem – przypadek trzymiesięcznej Gabrysi
18 sierpnia 2020
Pokarmowa wybiórczość
Wybiórczość pokarmowa – przypadek czteroletniego Kuby
26 listopada 2020
dziecko w wieku od 1 do 3 lat u terapeuty karmienia
Wizyta diagnostyczna u terapeuty karmienia z dzieckiem od 1 do 3 roku
22 maja 2021