Sylwia Gruca

logopeda

O mnie:

Absolwentka Terapii Zajęciowej i Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Logopedii w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Na co dzień pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością, z wadami genetycznymi, o zróżnicowanym poziomie rozwoju poznawczego i psychomotorycznego. Koordynuje grupę przedszkolną, współpracując z wieloma specjalistami w zespole terapeutycznym, wspierającym całościowy rozwój dzieci.

Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach  poszerzających wiedzę z zakresu  pracy z dziećmi prezentującymi trudności w nabywaniu kompetencji komunikacyjnej i językowej. Zawodowo interesuje się m. in. rozwojem małego dziecka, komunikacją alternatywną i wspomagającą (AAC) oraz rolą responsywnego karmienia jako czynnika wpływającego na budowanie relacji i rozwój komunikacji.

W FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie dla dzieci do 3 roku życia u których obserwuje się trudności w zakresie ekspresji językowej (nabywania mowy i komunikacji):

  • obniżony poziom komunikacji werbalnej i pozawerbalnej,
  • brak rozumienia lub ograniczone rozumienie komunikatów,
  • trudności z zakresu dużej i małej motoryki, koordynacji wzrokowo- ruchowej, uwagi, pamięci, percepcji wzrokowej i słuchowej.

Kursy i szkolenia:

„Niemowlak u logopedy, część 1. Opieka logopedyczna nad niemowlęciem – wprowadzenie” Marzena Machoś
„Niemowlak u logopedy II. Miobobo.  Krótkie wędzidełko języka u niemowląt- podejście praktyczne” Marzena Machoś
„Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych” – Marzena Machoś
„Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia – rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy” Marzena Machoś
„ATaka zabawka – warsztaty adaptowania aktywności do potrzeb osób z niepełnosprawnością sprzężoną” GenerAAcja
„ Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji”
„Pedagogika zabawy w pracy z dzieckiem z trudnościami/zaburzeniami w kontakcie (spectrum autyzmu i nie tylko)”
„Kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia” SOYER
Webinar „Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej” Mira Rządzka
Webinar „Programowanie języka – propozycje praktyczne” (webinar)
Webinar „Dyslalia. Rozpoznawanie wad wymowy. Planowanie terapii logopedycznej”
Webinar „Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy”
Webinar „Metody wywoływania głosek”
Webinar „Seplenienie międzyzębowe – diagnoza, metody korekcji i terapia na przykładzie głosek szeregu syczącego”
Webinar „Kappacyzm i gammacyzm – diagnoza i terapia logopedyczna”