Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
 Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      

Fundacja Fizjomed

Celem Fundacji Fizjomed jest:

 1. Promocja działań profilaktycznych.
 2. Realizowanie programów profilaktycznych dla podmiotów gospodarczych.
 3. Ochrona i promocja zdrowia.
 4. Pomoc w rozwijaniu i samodoskonaleniu przyszłych terapeutów.
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 6. Promocja osteopatii i fizjoterapii.
 7. Organizacja, pozyskiwanie środków na organizowanie kampanii społecznych.
 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
 13. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się działalnością charytatywną.
 14. Promocja osteopatii w mediach społecznościowych i Internecie.
 15. Pomoc ofiarom wypadku, dzieciom po komplikacjach poporodowych.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.
 17. Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Dane Fundacji

Fundacja Fizjomed

ul. Królowej Jadwigi 101a
30-209 Kraków
fundacja@fizjomed.com.pl
KRS: 0000703754
REGON: 368961102
NIP: 6772429189