Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
 Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      

Fundacja Fizjomed

Celem Fundacji Fizjomed jest:

 1. Promocja działań profilaktycznych
 2. Realizowanie programów profilaktycznych dla podmiotów gospodarczych
 3. Ochrona i promocja zdrowia;
 4. Pomoc w rozwijaniu i samodoskonaleniu przyszłych terapeutów
 5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 6. Promocja osteopatii i fizjoterapii
 7. Organizacja, pozyskiwanie środków na organizowanie kampanii społecznych,
 8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 10. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 13. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów zajmujących się działalnością charytatywną
 14. Promocja osteopatii w mediach społecznościowych i Internecie
 15. Pomoc ofiarom wypadku, dzieciom po komplikacjach poporodowych
 16. Promocja i organizacja wolontariatu;
 17. Działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

Dane Fundacji

Fundacja Fizjomed

ul. Królowej Jadwigi 101a
30-209 Kraków
KRS: 0000703754
REGON: 368961102
NIP: 6772429189