Anna Bobińska - specjalista neurologopeda, oligofrenopedagog - Fizjomed
Anna Bobińska Specjalista Neurologopeda Oligofrenopedagog

Anna Bobińska

neurologopeda, oligofrenopedagog

O mnie:

Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Neurologopedii  w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,  Oligofrenopedagogiki  z elementami psychologii rewalidacyjnej w Galicyjskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Krakowie oraz Komparatystyki literackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Tytuł pracy dyplomowej: Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy

Od 2013 roku pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, prowadząc terapie mowy, komunikacji i terapie karmienia. Współpracuje z wieloma przedszkolami krakowskimi, od 2019 roku prowadzi praktyki dla studentów logopedii. Wspiera udział całej rodziny w procesie terapeutycznym.

Pracuje z dziećmi z różnorakimi problemami z zakresu jedzenia:

  • z ubogim repertuarem produktów w diecie (wybiórczość pokarmowa)
  • z awersją pokarmową,
  • z neofobią żywieniową czy ARFID,
  • niechętnie rozszerzających dietę,
  • przedwcześnie urodzonych,
  • z zaburzeniami karmienia wynikającymi ze spektrum autyzmu, mózgowego porażenia dziecięcego,zespołu genetycznego, chorób metabolicznych
  • trudnościami z wprowadzeniem karmienia łyżeczką, zmiany sposobu picia, braku/obecności nieprawidłowego wzorca gryzienia i żucia,
  • nadmiernie śliniących lub krztuszących się,
  • z nadmiernie wyrażonym odruchem wymiotnym,
  • z dziećmi niemówiącymi lub z opóźnionym rozwojem mowy, dla których wprowadza komunikację alternatywną lub wspomagającą (AAC) w celu zwiększenia efektywności terapii jedzenia

W naszej placówce prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie dla dzieci głównie od 3 do 6 roku życia.

Pasjonują ją podróże, odpoczywa czytając, miłośniczka zarówno kotów, jak i psów.

Kursy i szkolenia:

Diagnoza odruchów oralnych u noworodków i niemowląt (prowadząca: dr Mira Rządzka)
Diagnoza logopedyczna dzieci dwujęzycznych (prowadząca: dr Aneta Nott-Bower)
Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie (prowadząca: prof. UMCS dr hab. Jolanta Panasiuk)
Opóźniony warsztat mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne (prowadząca: mgr Agata Gładowicz – Bojarska)
Pacjenci z wadami twarzoczaszki. Podejście interdyscyplinarne (konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków)
Szkolenie PECS – Poziom 1 (prowadząca: Magdalena Kaźmierczak)
Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – Stopień 1 (prowadząca: Monika Jerzyk)
Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne
Spektrum autyzmu – spektrum terapii. Całościowe podejście terapeutyczne do całościowych zaburzeń rozwoju (pod patronatem Józefa Maciuszki)
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych
z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (prowadząca: Aleksandra Łada)
Karmienie i jedzenie w perspektywie logopedycznej (konferencja, Kraków 2019)
Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne (M. Baj-Lieder)
Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (M. Przeździęk)
Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym (M. Baj-Lieder)
Kids’ Skills: Dam Radę! Oraz Jestem z Ciebie dumny! (tytuł praktyka metody)
Rozwój funkcji karmienia – zaburzenia i leczenie: Podstawy responsywnego karmienia (Jenny McGlothin)
Od jedzenia, oddychania, połykania do mówienia. Wprowadzenie do funkcji prymarnych (M. Machoś)

0%
Zaangażowania
0
lat doświadczenia
0%
punktualnych wizyt
0
Godzin szkoleń