Małgorzata Hwang

terapeuta integracji sensorycznej

O mnie:

Absolwentka pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła specjalistyczne kursy I i II stopnia w zakresie integracji sensorycznej oraz jej zaburzeń w Warszawie. Absolwentka Kursu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania oraz Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie.

Od 2007 roku pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom w Krakowie prowadząc terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz rodzicami, wspierając ich w procesie wychowania. Pracuje także w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji gdzie prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu integracji sensorycznej.

Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych w zakresie integracji sensorycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju, a także warsztaty związane ze świadomością ciała i integracją zmysłowo-ruchową.

W Fizjomed Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii w ramach koncepcji Fizjomed Eat prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci w wieku do 7 roku życia, u których występują tylko problemy z przetwarzaniem sensorycznym oraz z dziećmi, u których problemy sensoryczne współistnieją z innymi trudnościami rozwojowymi:

 • z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
 • z zaburzeniami komunikacji, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, mutyzmem wybiórczym,
 • z zespołami genetycznymi,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Umów wizytę:

  Zaproponuj termin wizyty


  Kursy i szkolenia:

  Neurobiologiczne Podstawy integracji Sensorycznej ( prowadząca Małgorzata Karga – instruktor metody Integracji Sensorycznej, instruktor metody NDT-Bobath)
  Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg programu dr Jean Ayres ( prowadząca Małgorzata Karga)
  Odruchy w uczeniu i nauczaniu wg Sally Goddard (prowadzący Jan Jurriaan Ten Hoopen)
  Clinical Assessment and Practical Interventions for Praxis: From Ideation to Execution ( PTIS prowadząca Teresa May-Benson)
  Współpraca z dzieckiem w trakcie diagnozy i terapii SI – udany kontakt i komunikacja
  Sensory Integration Assessment and Intervention for Individuals with Autism( PTIS prowadząca Teresa May-Benson)
  “ Black White & Grey” – workshop on clinical understanding reasoning and strategies for ADHD & SPD (prowadząca Bhu Venkatesan,M.O.TH)
  Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem – krótko i długofalowe konsekwencje przedwczesnego porodu ( L. Klimont – instruktor metody Integracji Sensorycznej, instruktor metody NDT-Bobath)
  Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
  Zasady diagnozy SI – kurs rozwijający typu refresher (prowadząca M. Karga)
  Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne (prowadząca M. BajLieder)
  Stymulacja słuchowa w terapii Integracji Sensorycznej Ayres wg zintegrowanego modelu ASI plus
  Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
  Zaawansowany kurs dla specjalistów i wykładowców SI „ Metodyka Diagnozy Dysfunkcji Integracji Sensorycznej wg Ayres”
  Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa – wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutycznej ( dr M. Wiśniewska)
  Nowa klasyfikacja SPD (M. Karga)
  „ Autism. From theoretical understanding to educational intervention” ( prowadzący – Theo Peeters – dyrektor Opleideingscentrum Autisme w Antwerii )
  Diagnoza i terapia autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwojowych
  Introduction to Handle on Autism ( prowadząca M. DąbrowskaJędral, instructor kursu I stopnia, The Handle Institute}
  szkolenie w zakresie diagnozy ADHD oraz sposobów postępowania
  „ Przychodzi ADHD do doktora” – obraz kliniczny zespołu hiperkinetycznego okiem praktyka
  Obserwacja niemowląt i jej znaczenie dla psychoterapii dziecka (prowadząca Rosella Sandri, Bruksela)
  Elementy metody werbo – tonalnej w pracy z małym dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy
  „ Proces zmiany w pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych” (prowadzący Tomasz Sitek)
  Umiejętności komunikacyjne w klasie podczas nauczania
  Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – diagnoza i strategie postępowania (prowadzący Luis Alarcon Arias, superwizor PTP – CTSR)
  Szkolenie NCV – Porozumienie bez Przemocy ( Nonviolent Communication – NVC) ( prowadząca Agnieszka Turska, trener NVC-CTSR)
  „ Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością – wybrane aspekty” ( prowadząca Katarzyna Pachniewska)
  Kurs podstawowy I stopnia nt. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ( prowadzące B. Kisiel & A. Wilkołazka)

  Publikacje

  E. Kudłacik, M. Hwang, Rewalidacja dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w wieku przedszkolnym, {w:} Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośłedzeniem umysłowym, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998,ISBN -83-87513-23-7 – nagroda rektora zespołowa II stopnia
  T. Cierpiałowska, M. Hwang, Wczesna interwencja wobec dziecka z równoczesnymi ubytkami słuchu i wzroku – uwarunkowania polskie i brytyjskie, {w:} Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, ISBN 83-7299-127-8
  M. Hwang, Wokół metod pomocy małemu dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, {w:} Światło i cienie, 2/40 2003
  M. Hwang, Wczesna diagnoza dziecka niepełnosprawnego, {w:} Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004
  M. Hwang, Metoda integracji sensorycznej w terapii małych dzieci niepełnosprawnych, {w:} Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3148-2
  M. Hwang, U. Srzednicka, Terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, {w:} Pomiędzy ideą a rzeczywistością, Kraków 2016

  Moje artykuły

  Czy integracja sensoryczna może wyleczyć z autyzmu?

  Czy integracja sensoryczna może wyleczyć z autyzmu?

  Od 2008 roku, co roku 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy DzieńŚwiadomości Autyzmu. Ma on na celu zwiększenie świadomości istnienia spektrum autyzmu,uwrażliwienia społeczeństwa na temat postrzegania, funkcjonowania osób ze spektrum, aleprzede wszystkim zrozumienia tej neurologicznej  nietypowości i większej tolerancji. Charakterystycznym dla tego święta kolorem jest niebieski. I właśnie tego dnia, w Polsce i...
  Czytaj
  Co powinieneś wiedzieć o wcześniaku

  Wcześniak okiem terapeuty integracji sensorycznej

  Spis treści Toggle Kim jest wcześniak?Zanim wcześniak jest wcześniakiemPierwsze dni wcześniaka, a dalszy rozwójNajczęstsze trudności wcześniakówKiedy udać się z wcześniakiem do terapeuty SI? „Noworodki urodzone przedwcześnie są zagrożone dysharmonią rozwojową, dlatego ich rozwój powinien być nadzorowany do wieku szkolnego.” (prof.dr hab.med. Ewa Helwich). Kim jest wcześniak? Wcześniaki to według WHO dzieci urodzone po 22 tygodniu...
  Czytaj