Małgorzata Hwang

terapeuta integracji sensorycznej

O mnie:

Absolwentka pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła specjalistyczne kursy I i II stopnia w zakresie integracji sensorycznej oraz jej zaburzeń w Warszawie. Absolwentka Kursu Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania oraz Szkoły Counsellingu Gestalt w Krakowie.

Od 2007 roku pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom w Krakowie prowadząc terapię dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego oraz rodzicami, wspierając ich w procesie wychowania. Pracuje także w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji gdzie prowadzi zajęcia na podyplomowych studiach z zakresu integracji sensorycznej.

Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych w zakresie integracji sensorycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju, a także warsztaty związane ze świadomością ciała i integracją zmysłowo-ruchową.

W Fizjomed Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii w ramach koncepcji Fizjomed Eat prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci w wieku do 7 roku życia, u których występują tylko problemy z przetwarzaniem sensorycznym oraz z dziećmi, u których problemy sensoryczne współistnieją z innymi trudnościami rozwojowymi:

  • z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego,
  • z zaburzeniami komunikacji, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, mutyzmem wybiórczym,
  • z zespołami genetycznymi,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Kursy i szkolenia:

Neurobiologiczne Podstawy integracji Sensorycznej ( prowadząca Małgorzata Karga – instruktor metody Integracji Sensorycznej, instruktor metody NDT-Bobath)
Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej wg programu dr Jean Ayres ( prowadząca Małgorzata Karga)
Odruchy w uczeniu i nauczaniu wg Sally Goddard (prowadzący Jan Jurriaan Ten Hoopen)
Clinical Assessment and Practical Interventions for Praxis: From Ideation to Execution ( PTIS prowadząca Teresa May-Benson)
Współpraca z dzieckiem w trakcie diagnozy i terapii SI – udany kontakt i komunikacja
Sensory Integration Assessment and Intervention for Individuals with Autism( PTIS prowadząca Teresa May-Benson)
“ Black White & Grey” – workshop on clinical understanding reasoning and strategies for ADHD & SPD (prowadząca Bhu Venkatesan,M.O.TH)
Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem – krótko i długofalowe konsekwencje przedwczesnego porodu ( L. Klimont – instruktor metody Integracji Sensorycznej, instruktor metody NDT-Bobath)
Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg S. Masgutowej
Zasady diagnozy SI – kurs rozwijający typu refresher (prowadząca M. Karga)
Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne (prowadząca M. BajLieder)
Stymulacja słuchowa w terapii Integracji Sensorycznej Ayres wg zintegrowanego modelu ASI plus
Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym – analiza problemu oraz sposoby korekcji
Zaawansowany kurs dla specjalistów i wykładowców SI „ Metodyka Diagnozy Dysfunkcji Integracji Sensorycznej wg Ayres”
Rozwój procesów integracji sensoryczno-motorycznej niemowląt i małych dzieci z zespołem Downa – wskazania do usprawniania oraz zabawy terapeutycznej ( dr M. Wiśniewska)
Nowa klasyfikacja SPD (M. Karga)
„ Autism. From theoretical understanding to educational intervention” ( prowadzący – Theo Peeters – dyrektor Opleideingscentrum Autisme w Antwerii )
Diagnoza i terapia autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwojowych
Introduction to Handle on Autism ( prowadząca M. DąbrowskaJędral, instructor kursu I stopnia, The Handle Institute}
szkolenie w zakresie diagnozy ADHD oraz sposobów postępowania
„ Przychodzi ADHD do doktora” – obraz kliniczny zespołu hiperkinetycznego okiem praktyka
Obserwacja niemowląt i jej znaczenie dla psychoterapii dziecka (prowadząca Rosella Sandri, Bruksela)
Elementy metody werbo – tonalnej w pracy z małym dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy
„ Proces zmiany w pracy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych” (prowadzący Tomasz Sitek)
Umiejętności komunikacyjne w klasie podczas nauczania
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – diagnoza i strategie postępowania (prowadzący Luis Alarcon Arias, superwizor PTP – CTSR)
Szkolenie NCV – Porozumienie bez Przemocy ( Nonviolent Communication – NVC) ( prowadząca Agnieszka Turska, trener NVC-CTSR)
„ Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi/niepełnosprawnością – wybrane aspekty” ( prowadząca Katarzyna Pachniewska)
Kurs podstawowy I stopnia nt. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne ( prowadzące B. Kisiel & A. Wilkołazka)

Publikacje

E. Kudłacik, M. Hwang, Rewalidacja dzieci głębiej upośledzonych umysłowo w wieku przedszkolnym, {w:} Usprawnianie, wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośłedzeniem umysłowym, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1998,ISBN -83-87513-23-7 – nagroda rektora zespołowa II stopnia
T. Cierpiałowska, M. Hwang, Wczesna interwencja wobec dziecka z równoczesnymi ubytkami słuchu i wzroku – uwarunkowania polskie i brytyjskie, {w:} Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, ISBN 83-7299-127-8
M. Hwang, Wokół metod pomocy małemu dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie, {w:} Światło i cienie, 2/40 2003
M. Hwang, Wczesna diagnoza dziecka niepełnosprawnego, {w:} Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004
M. Hwang, Metoda integracji sensorycznej w terapii małych dzieci niepełnosprawnych, {w:} Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ISBN 978-83-227-3148-2
M. Hwang, U. Srzednicka, Terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, {w:} Pomiędzy ideą a rzeczywistością, Kraków 2016