Edyta Szczurek neurologopeda terapeuta integracji sensomotorycznej

Edyta Szczurek

neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej

O mnie:

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierunku: Logopedia, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku: Neurologopedia oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Od 2016 roku pracuje jako neurologopeda w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. Ponadto prowadzi konsultacje w zakresie karmienia, oceny rozwoju mowy i komunikacji w krakowskich żłobkach.

Zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych. Z jej pomocy korzystają rodzice dzieci:

  • z trudnościami w karmieniu z butelki, piersi,
  • z trudnościami w przyjmowaniu pokarmu z łyżeczki, a także piciu, gryzieniu i żuciu,
  • przedwcześnie urodzonych z rozszczepem wargi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi czy wadami twarzoczaszki,
  • niechętnie rozszerzających dietę, z wybiórczością pokarmową,
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
  • nadmiernie śliniących lub krztuszących się,
  • z nadmiernie wyrażonym odruchem wymiotnym,
  • karmionych alternatywnie: sonda / PEG.

W FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie dzieci do 3 roku życia.

W wolnym czasie lubi podróże, góry i książki.

 

Kursy i Szkolenia:

Konferencja „Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej” (2019)
Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno – motorycznym (2018)
Diagnostyka i bioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście (2018)
Diagnoza i terapia zaburzeń karmienia (2017)
Wczesna interwencja logopedyczna (2017)
Metoda verbotonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej (2017)
Terapia ustno – twarzowa i jej wpływa na rozwój funkcji pokarmowych i mowę u dzieci z grupy ryzyka i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi, moduł I (2017)
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii , moduł II (2017)
Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii , moduł I (2017)
II stopień oraz uzyskanie certyfikatu i uprawnień terapeuty integracji sensorycznej (2016)
Neurobiologiczne Podstawy Integracji Sensorycznej I stopień w zakresie terapii integracji sensorycznej (2015)
Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych (2015)

0%
Zaangażowania
0
lat doświadczenia
0%
punktualnych wizyt
0
Godzin szkoleń