Day

19 października, 2022
terapia karmienia komunikacja
W życiu dorosłych oraz dzieci jedną z ważniejszych wartości jest wzajemna komunikacja. Pozwala ona na tworzenie relacji, codzienną wymianę informacji, jest też potrzebna, aby ludzie mogli współpracować. W życiu rodzin nieraz zdarzają się trudności z komunikacją, a dobrym przykładem mogą być zwykłe kłótnie czy nieporozumienia, brak wyrażania swoich potrzeb wprost, nierozmawianie o sprawach kluczowych. Gdy...
Czytaj