Zawroty głowy

Jak sobie z nimi radzimy

Zakłócenie jakiejkolwiek części układu równowagi prowadzi do zawrotów głowy, które obniżają jakość życia. Zawroty głowy mogą być spowodowane wieloma czynnikami np.: niedokrwistością, niskim poziomem cukru we krwi, objawami neurologicznymi lub zwiększonym napięciem w okolicach szyi i potylicy. Zawroty głowy mogą występować również jako objaw towarzyszący innym dolegliwościom: migrenie, niedowładowi nerwów czaszkowych u młodych osób; u seniorów natomiast zmianom zwyrodnieniowym, wadom postawy czy niedowładowi kończyn. Delikatna i bezinwazyjna terapia osteopatyczna ma na celu zmniejszenie powstałych napięć mięśniowych w okolicy szyi i potylicy, poprawę krążenia tętniczego w obrębie głowy i szyi.

Zmiany zwyrodnieniowe
Ucisk na nerwy
Wady postawy
Sztywność szyi
Migrena
Pogorszenie ostrości wzroku
Niedowład nerwów czaszkowych
Niedowład kończyn

Zawroty głowy to bardzo uciążliwy problem, związany z układem równowagi. Za jego prawidłowe funkcjonowanie odpowiadają narząd wzroku, układ przedsionkowy i zmysł czucia głębokiego. Koordynacja wysyłanych przez nie impulsów w ośrodkowym układzie nerwowym gwarantuje prawidłową pracę układu ruchu, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Zaburzenia czynnościowe kręgosłupa szyjnego (sztywność szyi, ból mięśni, zablokowanie stawów) mogą w znacznym stopniu zaburzać odbiór impulsów i prawidłową pracę układu. Dzieje się to także w przypadku wad postawy. Terapia pacjentów z zawrotami głowy ma na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania objętych zaburzeniem elementów układu mięśniowo-szkieletowego. Obejmuje również rehabilitację mającą na celu przywrócenie poczucia równowagi.

Wady postawy
Sztywność szyi

Zmiany zwyrodnieniowe
Ucisk na nerwy
Wady postawy
Sztywność szyi
Migrena
Pogorszenie ostrości wzroku
Niedowład nerwów czaszkowych
Niedowład kończyn