Zawroty głowy

Jak sobie z nimi radzimy

Zakłócenie jakiejkolwiek części układu równowagi prowadzi do zawrotów głowy, które obniżają jakość życia. Zawroty głowy mogą być spowodowane wieloma czynnikami np.: niedokrwistością, niskim poziomem cukru we krwi, objawami neurologicznymi lub zwiększonym napięciem w okolicach szyi i potylicy. Zawroty głowy mogą występować również jako objaw towarzyszący innym dolegliwościom: migrenie, niedowładowi nerwów czaszkowych u młodych osób; u seniorów natomiast zmianom zwyrodnieniowym, wadom postawy czy niedowładowi kończyn. Delikatna i bezinwazyjna terapia osteopatyczna ma na celu zmniejszenie powstałych napięć mięśniowych w okolicy szyi i potylicy, poprawę krążenia tętniczego w obrębie głowy i szyi.

 

Przeczytaj artykuł poświęcony zawrotom głowy i zaburzeniom równowagi

Skutecznie leczymy problemy takie jak:
Zmiany zwyrodnieniowe
Ucisk na nerwy
Wady postawy
Sztywność szyi
Migrena
Pogorszenie ostrości wzroku
Niedowład nerwów czaszkowych
Niedowład kończyn

Zawroty głowy to bardzo uciążliwy problem, związany z układem równowagi. Za jego prawidłowe funkcjonowanie odpowiadają narząd wzroku, układ przedsionkowy i zmysł czucia głębokiego. Koordynacja wysyłanych przez nie impulsów w ośrodkowym układzie nerwowym gwarantuje prawidłową pracę układu ruchu, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Zaburzenia czynnościowe kręgosłupa szyjnego (sztywność szyi, ból mięśni, zablokowanie stawów) mogą w znacznym stopniu zaburzać odbiór impulsów i prawidłową pracę układu. Dzieje się to także w przypadku wad postawy. Terapia pacjentów z zawrotami głowy ma na celu przywrócenie prawidłowego funkcjonowania objętych zaburzeniem elementów układu mięśniowo-szkieletowego. Obejmuje również rehabilitację mającą na celu przywrócenie poczucia równowagi.

Skutecznie radzi sobie z takimi problemami jak:
Wady postawy
Sztywność szyi

Skutecznie radzi sobie z takimi problemami jak:
Zmiany zwyrodnieniowe
Ucisk na nerwy
Wady postawy
Sztywność szyi
Migrena
Pogorszenie ostrości wzroku
Niedowład nerwów czaszkowych
Niedowład kończyn