Zaparcia

Jak sobie z nimi radzimy

Podobnie jak w przypadku innych dolegliwości związanych z narządami wewnętrznymi, źródłem zaparć mogą być stres, depresja czy zaburzenia funkcjonowania innych układów. Często występują one w zespole jelita drażliwego. Niezależnie od źródła, ważne jest, by w terapii osteopatycznej rozpocząć równoważenie napięcia w okolicy czaszkowej, szyjnej i piersiowej (z uwzględnieniem uwolnienia nerwów błędnych), oddziałując tym samym na możliwe przyczyny dolegliwości, a także optymalizowanie funkcjonowania układu nerwowego. Równie ważne jest znormalizowanie funkcjonowania przepony, jelita cienkiego i grubego.  Terapia osteopatyczna zaparć jest delikatna i bezinwazyjna, przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Skutecznie radzi sobie z takimi problemami jak:
Zespół jelita drażliwego
Ciąża
Depresja
Stres
Zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego

Badanie USG w przypadku zaparć pozwala określić możliwe przyczyny, wykluczyć dotkliwe schorzenia i wskazać odpowiednią drogę leczenia.

Zespół jelita drażliwego