Zaburzenia integracji

Jak sobie z nimi radzimy

Przy występujących zaburzeniach integracji, pojawiających się często u dzieci, zwłaszcza tych z mózgowym porażeniem dziecięcym czy autyzmem, bardzo korzystne jest zastosowanie terapii osteopatycznej. Jedną z przyczyn takich zaburzeń jest wzmożone napięcie w okolicach górnego odcinka klatki piersiowej, szyi i czaszki, które jest możliwe do uregulowania dzięki zastosowaniu technik terapii czaszkowo-krzyżowej. Istotny wpływ na poprawę odbioru świata zewnętrznego ma także prawidłowe ukrwienie w OUN (ośrodkowym układzie nerwowym).

Mózgowe porażenie dziecięce
Ciąża
Przebieg porodu
Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
Zaburzenia w odbiorze świata zewnętrznego (autyzm)
Stres