Traumy, depresje

Jak sobie z nimi radzimy

Traumy i depresje występują w zespole stresu pourazowego, są elementem przeżywanych stanów depresyjnych, ale mogą także towarzyszyć nadmiernym stresom. Często występują przy nich apatie, nudności, bóle głowy i inne objawy psychosomatyczne. W przypadku traum i depresji, które to silnie powiązane są z funkcjonowaniem układu nerwowego, w osteopatii stosuje się techniki czaszkowo – krzyżowe. Samą terapię osteopatyczną należy zaś łączyć z pracą z psychoterapeutą.

Stres
Stany depresyjne
Apatia
Nudności
Bóle głowy
Zespół stresu pourazowego
Objawy psychosomatyczne