Mastercourse

Infant Skull

Ten trzydniowy kurs okaże się pomocny dla terapeutów posługujących się osteopatią w ujęciu czaszkowym, pracujących z noworodkami i dziećmi, oraz pragnących zapoznać się z klinicznym zastosowaniem leczenia osteopatycznego u pacjentów pediatrycznych.

Szkolenie obejmuje:
Anatomię kliniczną, embriologię oraz fizjologię czaszki płodu oraz noworodka.
Poszczególne części każdej kości czaszki oraz ich powiązania z innymi strukturami.
Embriologię i anatomię kliniczną łuków skrzelowych i ich powiązanie z tarczycą, grasicą, płucami oraz sercem.
Napięcia wewnątrz-kostne i stawowe jako przyczyna neuropatii uwięźnięciowej, dysfunkcji naczyniowej oraz innych problemów natury powięziowej.
Zrozumienie znaczenia klinicznego oraz leczenie osteopatyczne napięć powstałych wewnątrz macicy i podczas porodu.
Proces porodu i jego wpływ na noworodka, np. porównanie wpływu cesarskiego cięcia z porodem naturalnym, ułożenie płodu – normalne a problematyczne.
Komplikacje związane z różnymi ułożeniami płodu.

Przedmiotem szkolenia będzie również anatomia i fizjologia Pierwotnego Mechanizmu Oddechowego w powiązaniu z miejscowymi bądź globalnymi wzorcami napięciowymi – fizjologicznymi i afizjologicznymi. Jak te wzorce rozpoznać i leczyć.
Studium historii choroby osteopatycznego przypadku pediatrycznego.
Osteopatyczne badanie fizykalne noworodka.
Pierwotne odruchy noworodka – jak je rozpoznawać i wywoływać.
Założenia dotyczące leczenia czaszki noworodka.
Szczegółowe omówienie częstych problemów noworodków, z którymi rodzice zgłaszają się do osteopatów:
Refluks.
Problemy z karmieniem.
Rozdrażnienie.
Problemy ze snem.
Przyrośnięcie języka i wędzidełka wargi – aktualny punkt widzenia oraz osteopatyczne leczenie w takich przypadkach.
Zapalenie ucha środkowego.
Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych.
Problemy wrodzone.
Niemowlęcy kręcz szyi.
Skolioza.
Wrodzona dyslokacja stawu biodrowego.
Oraz inne stany częste u noworodków.

Prezentowane protokoły leczenia będą ściśle związane z noworodkami i pacjentami pediatrycznymi.

 • Kraków
 • 13-15 kwietnia 2018 r.
 • 2.800 zł
 • Liczba miejsc ograniczona
 • Dr George Stylian D.O., GradCertOsteoPaed
 • W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osteopaci

Zapisy na Kurs

 • Cena kursu: 2.800 zł
 • Zapisy na kurs do 31.03.2018 r.
 • Zaliczka: 500 zł do 31.03.2018 r. (gwarantuje udział w kursie)
 • Numer rachunku: 53 1240 4533 1111 0010 6159 9685
 • Zapisów proszę dokonywać za pośrednictwem adresu email: kursy@fizjomed.com.pl
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu, w celu sprawniejszej rejestracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego.
 • Organizator: Marek Mrowiec
  ul. Rydla 1/16
  30-122 Kraków
  NIP: 677-233-74-64