Stres

Jak sobie z nim radzimy

Terapia osteopatyczna w eliminacji przeciążenia stresem sięga po takie narzędzia, jak m.in. zmniejszenie pobudliwości autonomicznego układu nerwowego, poprawa pracy układu krwionośnego czy likwidowanie
dolegliwości somatycznych.

Skutecznie leczy takie problemy jak:
Ból głowy
Ból kręgosłupa
Ból mięśni
Zaburzenia funkcjonowania układu trawiennego
Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego
Zaburzenia czucia
Drętwienie kończyn
Mrowienie kończyn
Szczękościsk
Zgrzytanie zębami
Zaburzenia funkcjonowania nerwów czaszkowych
Trauma poporodowa
Depresja
Wzmożone napięcie
Nerwica

Rehabilitacja organizmu obciążanego nadmiernym stresem zmierza w kierunku wyciszenia układu autonomicznego, zmniejszenia napięcia, zrównoważenia dysbalansu mięśniowo-powięziowego.

Skutecznie radzi sobie z takimi problemami jak:
Ból kręgosłupa
Ból mięśni
Zaburzenia czucia
Drętwienie kończyn
Mrowienie kończyn
Zaburzenia funkcjonowania nerwów czaszkowych
Wzmożone napięcie

Skutecznie diagnozuje problemy takie jak:
Ból głowy
Ból kręgosłupa
Zaburzenia czucia
Drętwienie kończyn
Mrowienie kończyn
Zaburzenia funkcjonowania nerwów czaszkowych

USG jest pomocne na etapie diagnozowania, ponieważ może wykluczyć lub potwierdzić możliwe schorzenia. Silnie odczuwany stres daje objawy podobne do tych, które występują przy chorobach układów pokarmowego, dlatego też ciężko jest zdiagnozować, że to właśnie on jest źródłem pewnych dolegliwości.

Skutecznie diagnozuje problemy takie jak:
Zaburzenia układu trawiennego