Zaburzenia równowagi

Jak sobie z nimi radzimy

Zaburzenia równowagi, które powiązane są z zaburzeniami układu nerwowego, mogą występować często w stanach pourazowych oraz przy zawrotach głowy i nadmiernym stresie. Osteopata pomaga pokonać ból zwłaszcza z wykorzystaniem terapii czaszkowo-krzyżowej. Może być ona wspomagana terapią powięziową, technikami funkcjonalnymi oraz ROA – techniką zasady tętnicy.

Stan pourazowy
Zawroty głowy
Stres
Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia równowagi odczuwane są jako niestabilność oraz niepewność statyczna, których przyczyną mogą być uszkodzenia układu ruchu (stany pourazowe, zwyrodnienia stawów, niedowłady), jak również zaburzenia czucia głębokiego ciała. W zależności od przyczyny rehabilitacja ma na celu wyeliminowanie wspomnianych przypadłości, bądź też wytworzenie mechanizmów zmniejszających dolegliwości, a tym samym poprawiających jakość życia pacjentów.

Poprzez delikatne techniki manualne przywracające odpowiednie napięcie tkanek miękkich, wpływamy na poprawę ukrwienia oraz unerwienia układów związanych z równowagą ciała. Indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń równoważnych, koordynacyjnych, autokorekta sylwetki, wzmocnienie kontroli nerwowo-mięśniowej służą poprawie czucia głębokiego ciała, wypracowaniu centralnej stabilizacji, a tym samym poczuciu pewności statycznej i dynamicznej.

Stan pourazowy

Stan pourazowy
Zawroty głowy
Zaburzenia układu nerwowego