Urazy kręgosłupa

Jak sobie z nimi radzimy

Urazy kręgosłupa to dolegliwości bardzo bolesne, które mają różnorakie podłoże. Często związane są z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i zaburzeniem jego funkcjonowania, w tym ze złamaniem kręgosłupa. Towarzyszy im ból kręgosłupa, w tym ból uciskowy, niedowład kończyn, zaburzenie czucia. Mogą być także powiązane z niewydolnością oddechową i zmianami zwyrodnieniowymi. Jednym z możliwych urazów jest także przepuklina krążka międzykręgowego. Niezależnie od przyczyny urazu, ważna jest szybka diagnoza oraz rozpoczęcie działań, które w większości przypadków są długotrwałe. Mając do czynienia z ostrymi stanami urazów, osteopata zastosuje przede wszystkim techniki drenażowe. Może wykorzystać także techniki strukturalne – manipulacje, mobilizacje stawów, techniki trzewne, neuromobilizację oraz ROA (technika zasady tętnicy).

Przepuklina krążka międzykręgowego
Ból kręgosłupa
Zmiany zwyrodnieniowe
Ból uciskowy
Niedowład kończyn
Zaburzenia czucia
Niewydolność oddechowa
Złamanie kręgosłupa

Urazy kręgosłupa stanowią jeden z najczęstszych uszkodzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Do uszkodzenia kręgosłupa może dojść w wyniku zadziałania czynnika zewnętrznego, ale nie tylko. Dolegliwości bólowe może dawać niewydolność oddechowa czy przepuklina krążka międzykręgowego. Pojawiające się z wiekiem zmiany zwyrodnieniowe stawów oraz nieprawidłowa ergonomia pracy kręgosłupa również mogą stanowić przyczyny zaburzeń funkcji naszego ciała w tym odcinku. Ból kręgosłupa, w tym ból uciskowy, niedowład kończyn, zaburzenia czucia mogą towarzyszyć urazom. Ważne jest ustalenie charakteru i poziomu uszkodzenia, jak również intensywności zaburzeń neurologicznych oraz funkcjonalnych. Proces rehabilitacyjny w przypadku urazów kręgosłupa zależy od przyczyny, charakteru oraz rozległości występujących zaburzeń. W przypadku zaburzeń funkcji powstałych na skutek czynników wewnętrznych fizjoterapia ma na celu odtworzenie odpowiednich warunków samoleczenia pacjenta, jak również wytworzenie prawidłowych schematów funkcjonowania w życiu codziennym. Techniki manualne służą usunięciu występujących ograniczeń oraz dolegliwości bólowych, natomiast indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń stanowi element profilaktyki zdrowotnej pacjenta. W przypadku całkowitej utraty funkcji poszczególnych części ciała, rehabilitacja służy przede wszystkim podniesieniu jakości życia pacjenta. Terapia ukierunkowana jest na wytworzenie odpowiednich mechanizmów zastępczych, wzmocnienie nienaruszonych części ciała, zapobieganie wtórnym powikłaniom urazu.

Przepuklina krążka międzykręgowego
Ból kręgosłupa
Zmiany zwyrodnieniowe
Ból uciskowy
Niedowład kończyn
Zaburzenia czucia
Niewydolność oddechowa

Przepuklina krążka międzykręgowego
Ból kręgosłupa
Uszkodzenie rdzenia kręgowego
Zmiany zwyrodnieniowe
Ból uciskowy
Niedowład kończyn
Zaburzenia czucia
Zaburzenia świadomości
Nietrzymanie zwieraczy
Mrowienie
Drętwienie