Szumy uszne

Jak sobie z nimi radzimy

Infekcja górnych dróg oddechowych
Uszkodzenie stawu żuchwowego
Urazy akustyczne
Urazy czaszki
Stres
Nadciśnienie tętnicze
Dyskomfort w odbiorze świata zewnętrznego (dzwonienie, trzaskanie, piszczenie)
Zmęczenie
Depresja
Napięcie mięśniowe
Ograniczenie ruchomości w odcinku szyjnym
Zaburzenia koncentracji

Szumy uszne to nieprzyjemne wrażenie dźwiękowe, które towarzyszy nam mimo braku bodźca akustycznego. Słyszalne syczenie, gwizdanie, szmery, w większym bądź mniejszym stopniu, obniżają jakość życia, wpływając na zdrowie i samopoczucie pacjentów. Szumy uszne mogę być spowodowane różnymi czynnikami, m.in.: ograniczeniem ruchomości w odcinku szyjnym lub kręgosłupie, uszkodzeniem stawu żuchwowego czy napięciem mięśniowym. Rehabilitacja ma na celu przywrócenie właściwego funkcjonowania stawu skroniowo-żuchwowego. Odpowiednio nakierowana terapia tkanek miękkich służy zmniejszeniu patologicznego napięcia, a tym samym pozbyciu się uciążliwych dolegliwości.

Ograniczenie ruchomości w odcinku szyjnym
Napięcie mięśniowe
Uszkodzenie stawu żuchwowego

Dyskomfort w odbiorze świata zewnętrznego (dzwonienie, trzaskanie, piszczenie)
Ograniczenie ruchomości w odcinku szyjnym
Urazy czaszki