Mastercourse

Osteopathy in the Cranial Field - część 1

40 godzinny program Certyfikowany przez Sutherland Cranial Teaching Foundation of Australia and New Zealand (SCTFANZ)

Kurs podzielony na dwie części, w terminie 10-13 października 2017 realizowany będzie 1 moduł kursu (20 godzin)

*Liczba prowadzących zależna od ilości kursantów

 • Kraków
 • 10-13 października 2017 roku
 • 6.900 zł
 • Brak wolnych miejsc
 • Julie Fendall, Michael Solano, Maxwell Fraval *

Program Kursu

Dzień 1


Wstęp i ogłoszenia

Wykład 1: Osteopatia: Koncepcja i historia. Wprowadzenie do pierwotnego mechanizmu oddechowego

Praktyka 1: Sesja palpacyjna – czucie

Wykład 2: Rozwój pierwotnego mechanizmu oddechowego: Anatomia oraz funkcja fizjologiczna centralnego układu nerwowego i płynu mózgowo-rdzeniowego (NB: Na tym wykładzie omówiony zostanie rozwój embriologiczny pierwotnego mechanizmu oddechowego, natomiast układ wzajemnych napięć membran czaszkowych oraz struktury kostne będą przedmiotem odrębnych wykładów

Praktyka 2: Sesja palpacyjna – czucie

Wykład 3: Podstawa czaszki: anatomia i funkcja fizjologiczna

Praktyka 3: Palpacja podstawy czaszki: anatomia i funkcja fizjologiczna wraz z prezentacją kości potylicznej i klinowej przy stołach.

Wykład 4: Układ wzajemnych napięć membran czaszkowych: anatomia i funkcja fizjologiczna

Praktyka 4: Palpacja układu wzajemnych napięć membran czaszkowych

Dzień 2

Wykład 1: Kość skroniowa: anatomia i funkcja fizjologiczna

Praktyka 1: Palpacja kości skroniowej: anatomia i funkcja fizjologiczna

Wykład 2: Sklepienie czaszki: anatomia i funkcja fizjologiczna

Praktyka 2: Palpacja sklepienia czaszki wraz z prezentacją kości ciemieniowych i czołowych przy stołach

Wykład 3: Kość krzyżowa: anatomia i funkcja fizjologiczna

Praktyka 3: Palpacja kości krzyżowej: anatomia i funkcja fizjologiczna

Wykład 4: Wzorce w podstawie czaszki: skręcenie i rotacja ze skłonem bocznym

Praktyka 4: Wzorce w podstawie czaszki: skręcenie i rotacja ze skłonem bocznym

Wykład 5: Wzorce w podstawie czaszki: napięcia pionowe, napięcia boczne i kompresja

Praktyka 5: Wzorce w podstawie czaszki: napięcia pionowe, napięcia boczne i kompresja

Dzień 3

Wykład/Praktyka 1: Sesja palpacyjna – czucie: zestawienie ssb (chrząstkozrost klinowo podstawny) i kości krzyżowej

Wykład 1: Diagnozowanie – założenia

Praktyka 1: Diagnozowanie w oparciu o obserwację na maksymalnie dwojgu modeli, pozostałe 4 osoby oceniają z pomocą nauczycieli.

Wykład/Praktyka 2: Twarz: zestawienie trzewio-czaszki z podstawą i sklepieniem czaszki. Czucie palpacyjne 3-ech rejonów twarzy.

Wykład 3: Założenia i metody leczenia

Praktyka 3: Podstawa czaszki: leczenie ssb (chrząstkozrostu klinowo podstawnego) przy pomocy zrównoważonego napięcia błon

Wykład/Praktyka 4: Kość krzyżowa: diagnozowanie i leczenie

Wykład 5: Niemowlęta i dzieci – diagnozowanie i leczenie

Dzień 4

Wykład 1: Sklepienie czaszki: diagnozowanie i leczenie.

Praktyka 1: Sklepienie czaszki: diagnozowanie i leczenie.

Wykład/Praktyka 2: Kości skroniowe: diagnozowanie i leczenie.

Wykład/Praktyka 3: Przejście czaszkowo-szyjne: diagnozowanie i leczenie.

Praktyka 4: Niemowlęta i dzieci – diagnozowanie i leczenie

Wykład 5: Zarządzanie przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego

Prktyka 5: Zarządzanie przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego
Kontrola samopoczucia pacjentów przez nauczycieli.

Sesja plenarna – pytania

Zakończenie

Zapisy na Kurs

 • Cena kursu: 6900 zł
 • Wpisowe: 1000 zł do końca 31 sierpnia 2017 r. (gwarantuje udział w kursie)
 • Numer rachunku: 53 1240 4533 1111 0010 6159 9685
 • Zapisów proszę dokonywać za pośrednictwem adresu email: kursy@fizjomed.com.pl
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W treści maila proszę podać Imię Nazwisko oraz nazwę kursu, w celu sprawniejszej rejestracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego.
 • Organizator: Marek Mrowiec
  Ul. Rydla 1/16
  30-122 Kraków
  NIP: 677-233-74-64