Category

Kraków
psychoterapeuta Edyta Sklarz

Edyta Szklarz

Psychoterapeuta osób indywidualnych, par oraz rodzin. Jest członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Katarzyna Gołba

Logopeda specjalizująca się w diagnozie oraz terapii wad wymowy, zaburzeń miofunkcjonalnych. Jako neurologopeda zajmuje się prowadzeniem konsultacji diagnostycznych i indywidualnej terapii dla dzieci z zaburzeniami karmienia w wieku 3-6 lat.

Joanna Kupczak

Fizjoterapeutka, terapeutka metody NDT-Bobath. Prowadzi indywidualne konsultacje i terapie dla noworodków i niemowląt do 2.go roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci urodzonych przedwcześnie. Pracuje m.in. z dziećmi z zaburzeniami dystrybucji napięcia mięśniowego, prezentującymi nieharmonijny rozwój psychoruchowy, z diagnozą zespołu genetycznego czy MPD.

Ewa Bielańska

Psychiatra, zajmująca się diagnozą zaburzeń rozwojowych i emocjonalnych u małych dzieci i dzieci w wieku wczesnoszkolnym (od wieku niemowlęcego do końca nauczania początkowego – końca III klasy szkoły podstawowej).
Ostafin Paweł fizjoterapeuta z Krakowa

Paweł Ostafin

Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, na której ukończył studia magisterskie z fizjoterapii

Małgorzata Długosz-Boś

Instruktorka pilates, fizjoterapeutka. W Fizjomed prowadzi zajęcia grupowe z metody pilates głównie dla kobiet. Wiedza i doświadczenie z zakresu fizjoterapii pozwala jej wytyczać indywidualne ścieżki terapeutyczne i na bieżąco monitorować efekty podczas zajęć.

Małgorzata Hwang

Terapeuta integracji sensorycznej. Prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci do 7 roku życia, które mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym oraz mierzą się z trudnościami rozwojowymi.

Katarzyna Janusz

Lekarz neonatolog specjalizująca się w ocenie, kwalifikacji do zabiegu, a także przeprowadzaniu zabiegu frenotomii (podcinanie wędzidełka) u noworodków i niemowląt.
Leszczyńska Bernadeta

Bernadeta Leszczyńska

Neurologopeda. W Fizjomed prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie dzieci do 2-go roku życia, u których obserwuje się trudności w zakresie nabywania mowy i komunikacji.

Magdalena Kmita

Terapeutka NDT-Bobath, fizjoterapeutka wspierająca najmłodszych pacjentów we właściwym rozwoju a także ich rodziców podczas wizyt domowych.
terapeuta NDT-Bobath, mgr fizjoterapii Magdalena Kmita
1 2 3