Category

Kraków
Leszczyńska Bernadeta

Bernadeta Leszczyńska

Neurologopeda. W Fizjomed prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie dzieci do 2-go roku życia, u których obserwuje się trudności w zakresie nabywania mowy i komunikacji.

Ewa Oleś

Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapie i diagnozę rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego dzieci z różnorakimi wyzwaniami rozwojowymi.
Oleś Ewa
terapeuta NDT-Bobath, mgr fizjoterapii Magdalena Kmita

Magdalena Kmita

Terapeutka NDT-Bobath, fizjoterapeutka wspierająca najmłodszych pacjentów we właściwym rozwoju a także ich rodziców podczas wizyt domowych.

Dorota Kubik

Psycholog kliniczny, która w swojej codziennej pracy konsultuje dzieci mające problem z jedzeniem a także wspiera z perspektywy psychologicznej prowadzoną przez zespół terapeutów zaburzeń karmienia terapię.
Psycholog kliniczny Dorota Kubik
Neurologopeda z Krakowa

Anna Bobińska

Neurologopeda, zajmująca się zaburzeniami karmienia głównie u dzieci w wieku 3 do 6 lat w szczególności z grupą dzieci przejawiających zaburzenia rozwoju.

Magdalena Słaby

Certyfikowany doradca laktacyjny, prowadzi konsultacje podczas których służy poradą w zakresie karmienia niemowląt, a także wspiera młode mamy w ich nowej roli.
magdalena slaby doradca laktacyjny specjalista pielegniarstwa neonatologicznego
1 2 3