marta karwot-pięta-neurologopeda

Marta Karwot-Pięta

neurologopeda, terapeuta NDT-Bobath

O mnie:

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku: Neurologopedia, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku: Logopedia oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Neurologopeda na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej i Patologii Noworodka w Szpitalu UJASTEK.

Wykładowca z zakresu diagnozy zaburzeń karmienia, dysfagii i neurologopedycznej oceny niemowląt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Współautorka szkolenia „Karmienie wcześniaka na oddziale neonatologicznym”, które prezentowane jest cyklicznie w Fizjomed Academy. Prelegentka podczas szkoleń organizowanych w GoodTooth Academy „Primum non nocere. Ankyloglosja u noworodków i niemowląt”.

Pomysłodawczyni i twórca koncepcji Fizjomed Eat poświęconej interdyscyplinarnej opiece dzieci z zaburzeniami przyjmowania pokarmów.

Od lat zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych. Z jej pomocy korzystają rodzice dzieci :
z zaburzonym odruchem ssania,
z trudnościami w karmieniu z butelki , piersi, przyjmowaniu pokarmu z łyżeczki, piciem, gryzieniem i żuciem, połykaniem,
niechętnie rozszerzających dietę,
z krztuszeniem się lub nadmiernie wyrażonym odruchem wymiotnym podczas karmienia,
nadmiernie się śliniących,
jedzących wybiórczo lub odmawiających przyjmowania pokarmów o określonych konsystencjach, smakach, kolorach itp.,
karmionych alternatywnie: sonda/PEG,
wymagających wsparcia w zakresie karmienia ze względu na: rozszczep, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, wadę twarzoczaszki, przedwczesne narodziny lub niedotlenienie okołoporodowe.

W FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie niemowląt.

Ponad wszystko uwielbia czytanie książek, kawę , czekoladę i sen!

Umów wizytę:

  Zaproponuj termin wizyty


  Kursy i szkolenia

  Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci ( 2021) Instytut Matki i Dziecka
  Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia- kurs rozwijający 2021
  Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii (2021)
  Wcześniactwo jako trauma (2021)
  Kurs instruktorski metody Butejki ( 2021)
  Ankyloglosja okiem lekarza- Primum non nocere ( 2021)
  Diagnostyka Metodą Prechtla, Andrea Guzzetta, (2021)
  Wsparcie i porady laktacyjne dla mam wcześniaków: szkolenie z Ariela Levy ( 2021)
  Procesy samoregulacji niemowląt. Aspekt sensoryczny w pierwszym roku życia (2021)
  Wideofluoroskopowa ocena aktu połykania u dzieci- perspektywa logopedy (2021)
  AbeJadło. Książka kucharska terapeuty karmienia czyli sprawdzone przepisy na oswojanie jedzenia od A do Z (2020)
  Interdyscyplinarnie o laktacji ( 2020)
  Znaczenie oddychania w terapii logopedycznej ( 2020)
  Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Ustno Twarzowego ENMOT (2020)
  Wrażliwe niemowlę a zaburzenia sensoryczne” ( 2020)
  Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci przedwcześnie urodzonych-perspektywa specjalisty (2020)
  Konferencja eProInfantis (2020)
  Niemowlak u logopedy II Miobobo- skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt-podejście praktyczne. (2020)
  Praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji odruchów w gabinecie logopedycznym (2020)
  Awersje pokarmowe u dzieci ( 2020)
  Co ma serce do języka. Nerw błędny i teoria poliwagalna w terapii neurologopedycznej(2020)
  Sensologopedia. Wykorzystanie metody SI w procesie nabywania kompetencjipokarmowych oraz funkcji komunikacyjnych u dzieci ( 2020)
  First International Tonque Tie Congress (2020)
  Zaburzenia percepcji wzrokowej a rozwój kontroli posturalnej u dzieci urodzonych przedwcześnie: ocena funkcji motorycznych i wspieranie rozwoju we wczesnym okresie życia. Warsztaty zorganizowane w ramach Konferencji Wczesne wspomaganie rozwoju
  dziecka, 2019
  Rozwój funkcji karmienia- zaburzenia i leczenie: podstawy responsywnego karmienia. Jenny Mc Glothlin. ( 2019)
  Diagnoza i terapia logopedyczna- nowe strategie, nowe perspektywy. KOMLOGO (2019)
  Szkolenie w zakresie trudności w karmieniu z dr Gillian Harris i Sarah Mason.
  Stymulacja Traktu ustno – twarzowego (2019)
  Konferencja GOOD FOOD (2019)
  Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno- motorycznym ( 2019)
  Szkolenie w zakresie trudności w karmieniu z dr Gillian Harris i Sarah Mason.
  Stymulacja Traktu ustno – twarzowego (2019)
  Sensory Babies, Sensory Babies Master Class Course II (2018)
  Terapia zaburzeń obszaru ustno- twarzowego, jedzenia i picia w wieku dziecięcym, MET, Susan Renk (2018)
  Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju , zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia wg koncepcji Intra Act Plus (2018)


  Ankyloglossia u dzieci i niemowląt (2018)
  Regulatory funkcji – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy (2018)
  Praca z rodzicami niejadków – intensywny kurs dla profesjonalistów, Jo Cormack Guguhopla, „Od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego“ (2018)
  Konferencja „ Żywienie dzieci w teorii i praktyce (2018)
  Zaburzenia odżywienia w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym FST, Susan Renk (2018)
  Konferencja PROLAKTYNA (2017)
  Opieka neurorozwojowa na OION (2017)
  Terapia ustno – twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych u dzieci z grupy ryzyka – Terapia oddechowa metodą zwiększania przepływu oddechowego – asystent – Praktyka postępowania w paliatywnej opiece perinatalnej (2017)
  Kurs z zakresu opieki, stymulacji i terapii rozwojowej na oddziałach neonatologicznych (2016)
  Terapia miofunkcjonalna , Helma Kaspers (2016)
  Ortodoncja dla logopedów (2016)
  Pomiędzy ideą a rzeczywistością- towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF (2016)
  Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii (2016)
  Humanizacja neonatologii, perfekcja w opiece nad noworodkiem (2016)
  Karmienie terapeutyczne Human Touch (2016)
  Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls (2016)
  Ocena gotowości do karmienia doustnego noworodków urodzonych przedwcześnie (2016)
  Techniki obsługi wcześniaka w inkubatorze i w trakcie wykonywania procedur medycznych (2016)
  Handling czyli techniki obsługi noworodka i niemowlęcia optymalizujące jakość ich rozwoju (2016)
  Opieka rozwojowa oraz postępowanie z noworodkiem i niemowlakiem na ION i po okresie hospitalizacji (2015)
  Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia (2015)
  Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych (2015)
  Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych (2015)
  Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego (2015)
  Opieka nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym (2015)
  Szkolenie NVC (2015)
  Osteopatyczne podejście do pediatrii (2015)
  Manipulacje ustno – twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy (2015)
  Elastic Therapeutic Taping In Head etc. (2015)
  Kongres EBTA (2014)
  The SOFFI; supporting oral feeding in fragile infants (2014)
  Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca – badanie, ocena, interwencja wg metody NDT Bobath (2014)
  Certyfikat ukończenia Kursu Podstawowego NDT Bobath (2013)
  Zaburzenia ustno – motoryczne; diagnoza i tworzenie programu terapii, Renee Roy Hill (2013)
  Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem (2013)
  Ssanie jako aktywność wyuczona (2012)
  Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych ( tym żywienie przez zgłebnik oraz PEG) (2012)
  Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii (2011)
  Diagnoza i terapia dysfagii (2011)
  Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna (2011)
  Patomechanizm dysfagii (2011)
  Terapia dziecka z trudnościami w jedzeniu (2011)
  Mowa a fizjoterapia – techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno – twarzowym(2011)
  Dysfagia – problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej (2011)
  Strategie karmienia terapeutycznego wg koncepcji NDT – Bobath SLT (2008)
  Strategie diagnostyki i terapii orofacjalnej w świetle koncepcji NDT Bobath SLT – zagadnienia wstępne w odniesieniu do pacjentów z grupy ryzyka PCI (2008)
  Postawy i wzorce ruchu oraz pozycjonowanie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w świetle koncepcji NDT – Bobath (2008)

  Czytaj więcej

  WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

  2022- wykład: Ocena gotowości do karmienia drogą doustną dzieci przedwcześnie urodzonych, Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

  2022- wykład: Współpraca neurologopedy z lekarzem prowadzącym dziecko z chorobą rzadką, Kongres Choroby Rzadkie- diagnostyka i leczenie. Kraków

  2020- wykład: Wędzidełko- mała struktura ale większy problem? Jak poprawnie ocenić i
  ustalić optymalne postępowanie. Konferencja Medycyna Rodzinna, Kraków

  2020-wykład: Zaburzenia oddychania u dzieci jak przyczyna trudności w karmieniu i
  nieprawidłowego rozwoju twarzoczaszki, Konferecja Logopedyczno-Ortodontyczna,
  Wrocław

  2019- wykład: Kogo pediatra może prosić o pomoc- neurologopeda, Konferencja
  pediatryczna : „Interdyscyplinarna opieka specjalistyczna nad chorym dzieckiem”,
  Kraków

  2019- wykład : Wcześniak- dziecko z ryzyka zaburzeń karmienia, IV Neurobiologiczna
  Konferencja Naukowa: Neurobiologiczne Uwarunkowania Diagnozy i Terapii, Kraków

  2019 – Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej – Polski Związek Logopedów, Kraków
  Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie.

  2019 – Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia, Gdańsk
  Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie.
  Od techniki do intuicji, od stymulacji do asystowania.

  2018 – Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, Tarnowska Szkoła Wyższa
  Temat: Strategie neurologopedyczne na oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej.

  2018 – II Małopolska Konferencja dla lekarzy Ginekologów i Neonatologów, Instytut Edukacji przy szpitalu Ujastek
  Temat: Strategie neurologopedyczne na OITN jako budowanie kompetencji orofacjalnych u dzieci urodzonych przedwcześnie, z wadami twarzoczaszki lub dysfunkcją układ oddechowego.

  2014 – Wielowymiarowa diagnoza i terapia małego dziecka, Fundacja Promyczek
  Temat: Kompetencje orofacjalne związane z pobieraniem pokarmów i ich wpływ na rozwój mowy.

  Moje artykuły

  piersią karmienie

  Karmienie piersią – nie tylko jedna droga

  Wizja karmienia piersią przed porodem Czy pamiętasz swoje przygotowania do narodzin maluszka? Wybór szpitala, położnej, dziecięcej wyprawki? Pamiętasz jak dbałaś o swoje ciało i uważnie przyglądałaś się każdemu posiłkowi, aby był zdrowy i odżywiał Ciebie i dziecko? Pamiętasz ile czasu poświęciłaś aby porównać modele wózków? Ile artykułów i książek przeczytałaś aby przygotować się do roli...
  Czytaj
  niemowlak terapia karmienia

  Jak wygląda wizyta u terapeuty karmienia z niemowlęciem

  Wbrew temu co powszechnie przyjęto – karmienie noworodka i niemowlęcia wcale nie przychodzi łatwo. Szczególnie kiedy dziecko odmawia przyjmowania pokarmu, płacze na widok butelki. Wymiotuje po karmieniu, zaciska usta przed łyżeczką, krztusi się na kawałkach lub zjada za mało. Pewnie odwiedziliście już wiele gabinetów specjalistów i zrobiliście wiele różnych badań. Nic się jednak nie wyjaśniło...
  Czytaj
  Zaburzenia karmienia na przykładzie wizyty u neurologopedy

  Zaburzenia karmienia przypadek ośmiomiesięcznego Tymka

  Tymek urodził się w 25 tygodniu ciąży…miał 650 gramów…lekarze nie dawali mu dużych szans na przeżycie, jego stan był bardzo ciężki. Nie będę opowiadać jego całej historii bo nie starczyłoby nam czasu…finalnie wyszliśmy do domu po 125 dniach, z kompletem rozpoznań; ciężka postać dysplazji oskrzelowo- płucnej, retinopatia wcześniacza, wylewy dokomorowe 3 stopnia…. I wiele innych....
  Czytaj
  Wędzidełko problem

  Problem z wędzidełkiem – przypadek trzymiesięcznej Gabrysi

  Wizyta u neurologopedy Na spotkanie przychodzi mama z 3 miesięczną Gabrysią. Ich historia:„Urodziłam Gabrysię w 39 tygodniu ciąży, cięcie cesarskie. Po porodzie Gabrysia słabo przystawiała się do piersi ale personel w szpitalu nas uspokajał, że tak może być…że obie jesteśmy zmęczone. Była u nas doradca laktacyjna, i z jej pomocą udało się na chwilę przystawić...
  Czytaj
  Jaką pomoc oferuje terapeuta karamienia

  Neurologopeda – Terapeuta karmienia na ratunek „NIEJADKOWI”

  Dziecko z zaburzeniami karmienia jest coraz częstszym pacjentem w gabinecie neurologopedy. Terminem zaburzeń karmienia określamy sytuację, gdy niemowlę lub małe dziecko odmawia jedzenia, przyjmuje zbyt małe objętości posiłków lub wybiórcze pokarmy, jest niezdolne do przyjmowania pokarmu lub ma dolegliwości podczas karmienia. Watch this video on YouTubeQ & A Marta Karwot-Pięta – odpowiada na pytania 00:00...
  Czytaj
  neurologopeda omawia problem karmienia wcześniaków

  Trudności w karmieniu dziecka urodzonego przedwcześnie

  WYPIS I CO DALEJ? Niepowodzenia diagnostyczne jako przyczyna utrzymujących się trudności w karmieniu dziecka urodzonego przedwcześnie. Jeszcze kilka lat temu, dzieci urodzone przedwcześnie były niewielką grupą pacjentów odwiedzających gabinet neurologopedy.  Zwykle były to tzw. „późne wcześniaki” czyli dzieci urodzone między 34 a 36 tygodniem ciąży. Jednakże ze względu na wzrost porodów przedwczesnych liczba pacjentów gwałtownie...
  Czytaj