Marta Karwot-Pięta- Neurologopeda - Fizjomed Centrum Fizjoterapii
marta karwot-pięta-neurologopeda

Marta Karwot-Pięta

neurologopeda, terapeuta NDT-Bobath

O mnie:

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku: Neurologopedia, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku: Logopedia oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Neurologopeda na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej i Patologii Noworodka w Szpitalu UJASTEK.

Wykładowca z zakresu diagnozy zaburzeń karmienia, dysfagii i neurologopedycznej oceny niemowląt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Od lat zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych. Z jej pomocy korzystają rodzice dzieci :
z zaburzonym odruchem ssania,
z trudnościami w karmieniu z butelki , piersi, przyjmowaniu pokarmu z łyżeczki, piciem, gryzieniem i żuciem, połykaniem,
niechętnie rozszerzających dietę,
z krztuszeniem się lub nadmiernie wyrażonym odruchem wymiotnym podczas karmienia,
nadmiernie się śliniących,
jedzących wybiórczo lub odmawiających przyjmowania pokarmów o określonych konsystencjach, smakach, kolorach itp.,
karmionych alternatywnie: sonda/PEG,
wymagających wsparcia w zakresie karmienia ze względu na: rozszczep, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, wadę twarzoczaszki, przedwczesne narodziny lub niedotlenienie okołoporodowe.

W FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie niemowląt.

Ponad wszystko uwielbia czytanie książek, kawę , czekoladę i sen!

Kursy i szkolenia

Szkolenie w zakresie trudności w karmieniu z dr Gillian Harris i Sarah Mason.
Stymulacja Traktu ustno – twarzowego (2019)
Sensory Babies, Sensory Babies Master Class Course II (2018)
Terapia zaburzeń obszaru ustno- twarzowego, jedzenia i picia w wieku dziecięcym, MET, Susan Renk (2018)
Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju , zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia wg koncepcji Intra Act Plus (2018)


Ankyloglossia u dzieci i niemowląt (2018)
Regulatory funkcji – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy (2018)
Praca z rodzicami niejadków – intensywny kurs dla profesjonalistów, Jo Cormack Guguhopla, „Od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego“ (2018)
Konferencja „ Żywienie dzieci w teorii i praktyce (2018)
Zaburzenia odżywienia w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym FST, Susan Renk (2018)
Konferencja PROLAKTYNA (2017)
Opieka neurorozwojowa na OION (2017)
Terapia ustno – twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych u dzieci z grupy ryzyka – Terapia oddechowa metodą zwiększania przepływu oddechowego – asystent – Praktyka postępowania w paliatywnej opiece perinatalnej (2017)
Kurs z zakresu opieki, stymulacji i terapii rozwojowej na oddziałach neonatologicznych (2016)
Terapia miofunkcjonalna , Helma Kaspers (2016)
Ortodoncja dla logopedów (2016)
Pomiędzy ideą a rzeczywistością- towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF (2016)
Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii (2016)
Humanizacja neonatologii, perfekcja w opiece nad noworodkiem (2016)
Karmienie terapeutyczne Human Touch (2016)
Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls (2016)
Ocena gotowości do karmienia doustnego noworodków urodzonych przedwcześnie (2016)
Techniki obsługi wcześniaka w inkubatorze i w trakcie wykonywania procedur medycznych (2016)
Handling czyli techniki obsługi noworodka i niemowlęcia optymalizujące jakość ich rozwoju (2016)
Opieka rozwojowa oraz postępowanie z noworodkiem i niemowlakiem na ION i po okresie hospitalizacji (2015)
Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia (2015)
Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych (2015)
Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych (2015)
Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego (2015)
Opieka nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym (2015)
Szkolenie NVC (2015)
Osteopatyczne podejście do pediatrii (2015)
Manipulacje ustno – twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy (2015)
Elastic Therapeutic Taping In Head etc. (2015)
Kongres EBTA (2014)
The SOFFI; supporting oral feeding in fragile infants (2014)
Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca – badanie, ocena, interwencja wg metody NDT Bobath (2014)
Certyfikat ukończenia Kursu Podstawowego NDT Bobath (2013)
Zaburzenia ustno – motoryczne; diagnoza i tworzenie programu terapii, Renee Roy Hill (2013)
Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem (2013)
Ssanie jako aktywność wyuczona (2012)
Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych ( tym żywienie przez zgłebnik oraz PEG) (2012)
Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii (2011)
Diagnoza i terapia dysfagii (2011)
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna (2011)
Patomechanizm dysfagii (2011)
Terapia dziecka z trudnościami w jedzeniu (2011)
Mowa a fizjoterapia – techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno – twarzowym(2011)
Dysfagia – problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej (2011)
Strategie karmienia terapeutycznego wg koncepcji NDT – Bobath SLT (2008)
Strategie diagnostyki i terapii orofacjalnej w świetle koncepcji NDT Bobath SLT – zagadnienia wstępne w odniesieniu do pacjentów z grupy ryzyka PCI (2008)
Postawy i wzorce ruchu oraz pozycjonowanie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w świetle koncepcji NDT – Bobath (2008)

Czytaj więcej

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

2019 – Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej – Polski Związek Logopedów, Kraków
Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie.

2019 – Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia, Gdańsk
Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie.
Od techniki do intuicji, od stymulacji do asystowania.

2018 – Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, Tarnowska Szkoła Wyższa
Temat: Strategie neurologopedyczne na oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej.

2018 – II Małopolska Konferencja dla lekarzy Ginekologów i Neonatologów, Instytut Edukacji przy szpitalu Ujastek
Temat: Strategie neurologopedyczne na OITN jako budowanie kompetencji orofacjalnych u dzieci urodzonych przedwcześnie, z wadami twarzoczaszki lub dysfunkcją układ oddechowego.

2014 – Wielowymiarowa diagnoza i terapia małego dziecka, Fundacja Promyczek
Temat: Kompetencje orofacjalne związane z pobieraniem pokarmów i ich wpływ na rozwój mowy.

0%
Zaangażowania
0
lat doświadczenia
0%
punktualnych wizyt
0
Godzin szkoleń

Moje artykuły

wizyta w moim gabinecie - logopeda

W moim gabinecie – Marta Karwot-Pięta

Wizyta u neurologopedy Na spotkanie przychodzi mama z 3 miesięczną Gabrysią. Ich historia:„Urodziłam Gabrysię w 39 tygodniu ciąży, cięcie cesarskie. Po porodzie Gabrysia słabo przystawiała się do piersi ale personel w szpitalu nas uspokajał, że tak może być…że obie jesteśmy zmęczone. Była u nas doradca laktacyjna, i z jej pomocą udało się na chwilę przystawić...
Czytaj
Jaką pomoc oferuje terapeuta karamienia

Neurologopeda – Terapeuta karmienia na ratunek „NIEJADKOWI”

Dziecko z zaburzeniami karmienia jest coraz częstszym pacjentem w gabinecie neurologopedy. Terminem zaburzeń karmienia określamy sytuację, gdy niemowlę lub małe dziecko odmawia jedzenia, przyjmuje zbyt małe objętości posiłków lub wybiórcze pokarmy, jest niezdolne do przyjmowania pokarmu lub ma dolegliwości podczas karmienia. Watch this video on YouTubeQ & A Marta Karwot-Pięta – odpowiada na pytania 00:00...
Czytaj
neurologopeda omawia problem karmienia wcześniaków

Trudności w karmieniu dziecka urodzonego przedwcześnie

WYPIS I CO DALEJ? Niepowodzenia diagnostyczne jako przyczyna utrzymujących się trudności w karmieniu dziecka urodzonego przedwcześnie. Jeszcze kilka lat temu, dzieci urodzone przedwcześnie były niewielką grupą pacjentów odwiedzających gabinet neurologopedy.  Zwykle były to tzw. „późne wcześniaki” czyli dzieci urodzone między 34 a 36 tygodniem ciąży. Jednakże ze względu na wzrost porodów przedwczesnych liczba pacjentów gwałtownie...
Czytaj