Marta Karwot-Pięta- Neurologopeda - Fizjomed Centrum Fizjoterapii
marta karwot-pięta-neurologopeda

Marta Karwot-Pięta

neurologopeda, terapeuta NDT-Bobath

O mnie:

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunku: Neurologopedia, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie kierunku: Logopedia oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Opolskim. Neurologopeda na Oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej i Patologii Noworodka w Szpitalu UJASTEK.

Wykładowca z zakresu diagnozy zaburzeń karmienia, dysfagii i neurologopedycznej oceny niemowląt na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Od lat zajmuje się terapią niemowląt i małych dzieci z trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych. Z jej pomocy korzystają rodzice dzieci :
z zaburzonym odruchem ssania,
z trudnościami w karmieniu z butelki , piersi, przyjmowaniu pokarmu z łyżeczki, piciem, gryzieniem i żuciem, połykaniem,
niechętnie rozszerzających dietę,
z krztuszeniem się lub nadmiernie wyrażonym odruchem wymiotnym podczas karmienia,
nadmiernie się śliniących,
jedzących wybiórczo lub odmawiających przyjmowania pokarmów o określonych konsystencjach, smakach, kolorach itp.,
karmionych alternatywnie: sonda/PEG,
wymagających wsparcia w zakresie karmienia ze względu na: rozszczep, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły genetyczne, wadę twarzoczaszki, przedwczesne narodziny lub niedotlenienie okołoporodowe.

W FIZJOMED Prywatne Centrum Osteopatii i Fizjoterapii prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie niemowląt.

Ponad wszystko uwielbia czytanie książek, kawę , czekoladę i sen!

Kursy i szkolenia

Szkolenie w zakresie trudności w karmieniu z dr Gillian Harris i Sarah Mason.
Stymulacja Traktu ustno – twarzowego (2019)
Sensory Babies, Sensory Babies Master Class Course II (2018)
Terapia zaburzeń obszaru ustno- twarzowego, jedzenia i picia w wieku dziecięcym, MET, Susan Renk (2018)
Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju , zachowaniu i interakcji w 1 i 2 roku życia wg koncepcji Intra Act Plus (2018)


Ankyloglossia u dzieci i niemowląt (2018)
Regulatory funkcji – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy (2018)
Praca z rodzicami niejadków – intensywny kurs dla profesjonalistów, Jo Cormack Guguhopla, „Od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego“ (2018)
Konferencja „ Żywienie dzieci w teorii i praktyce (2018)
Zaburzenia odżywienia w wieku niemowlęcym i wczesnodziecięcym FST, Susan Renk (2018)
Konferencja PROLAKTYNA (2017)
Opieka neurorozwojowa na OION (2017)
Terapia ustno – twarzowa i jej wpływ na rozwój funkcji pokarmowych u dzieci z grupy ryzyka – Terapia oddechowa metodą zwiększania przepływu oddechowego – asystent – Praktyka postępowania w paliatywnej opiece perinatalnej (2017)
Kurs z zakresu opieki, stymulacji i terapii rozwojowej na oddziałach neonatologicznych (2016)
Terapia miofunkcjonalna , Helma Kaspers (2016)
Ortodoncja dla logopedów (2016)
Pomiędzy ideą a rzeczywistością- towarzyszenie rodzinie z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju zgodnie z koncepcją ICF (2016)
Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii (2016)
Humanizacja neonatologii, perfekcja w opiece nad noworodkiem (2016)
Karmienie terapeutyczne Human Touch (2016)
Certyfikowany kurs Original Empathy Dolls (2016)
Ocena gotowości do karmienia doustnego noworodków urodzonych przedwcześnie (2016)
Techniki obsługi wcześniaka w inkubatorze i w trakcie wykonywania procedur medycznych (2016)
Handling czyli techniki obsługi noworodka i niemowlęcia optymalizujące jakość ich rozwoju (2016)
Opieka rozwojowa oraz postępowanie z noworodkiem i niemowlakiem na ION i po okresie hospitalizacji (2015)
Afazja – diagnoza, kształcenie, terapia (2015)
Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych (2015)
Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno – twarzowych (2015)
Wsparcie wcześniaka oraz dziecka zagrożonego (2015)
Opieka nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym (2015)
Szkolenie NVC (2015)
Osteopatyczne podejście do pediatrii (2015)
Manipulacje ustno – twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy (2015)
Elastic Therapeutic Taping In Head etc. (2015)
Kongres EBTA (2014)
The SOFFI; supporting oral feeding in fragile infants (2014)
Problemy żywieniowe w dzieciństwie. Dysfagia dziecięca – badanie, ocena, interwencja wg metody NDT Bobath (2014)
Certyfikat ukończenia Kursu Podstawowego NDT Bobath (2013)
Zaburzenia ustno – motoryczne; diagnoza i tworzenie programu terapii, Renee Roy Hill (2013)
Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci urodzonych przed czasem (2013)
Ssanie jako aktywność wyuczona (2012)
Diagnoza i terapia neurologopedyczna pacjentów ze znacznymi i głębokimi zaburzeniami funkcji oralnych ( tym żywienie przez zgłebnik oraz PEG) (2012)
Stymulacja prelingwalna i fizjoterapia w neonatologii (2011)
Diagnoza i terapia dysfagii (2011)
Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna (2011)
Patomechanizm dysfagii (2011)
Terapia dziecka z trudnościami w jedzeniu (2011)
Mowa a fizjoterapia – techniki stymulacji zaburzeń w obszarze ustno – twarzowym(2011)
Dysfagia – problemy diagnozy i terapii neurologopedycznej (2011)
Strategie karmienia terapeutycznego wg koncepcji NDT – Bobath SLT (2008)
Strategie diagnostyki i terapii orofacjalnej w świetle koncepcji NDT Bobath SLT – zagadnienia wstępne w odniesieniu do pacjentów z grupy ryzyka PCI (2008)
Postawy i wzorce ruchu oraz pozycjonowanie dzieci z zaburzeniami neurologicznymi w świetle koncepcji NDT – Bobath (2008)

Czytaj więcej

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH

2019 – Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej – Polski Związek Logopedów, Kraków
Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie.

2019 – Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia, Gdańsk
Temat: Zaburzenia procesu karmienia u dzieci urodzonych przedwcześnie.
Od techniki do intuicji, od stymulacji do asystowania.

2018 – Progres neonatologii a postawa terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju, Tarnowska Szkoła Wyższa
Temat: Strategie neurologopedyczne na oddziale Intensywnej Terapii Neonatologicznej.

2018 – II Małopolska Konferencja dla lekarzy Ginekologów i Neonatologów, Instytut Edukacji przy szpitalu Ujastek
Temat: Strategie neurologopedyczne na OITN jako budowanie kompetencji orofacjalnych u dzieci urodzonych przedwcześnie, z wadami twarzoczaszki lub dysfunkcją układ oddechowego.

2014 – Wielowymiarowa diagnoza i terapia małego dziecka, Fundacja Promyczek
Temat: Kompetencje orofacjalne związane z pobieraniem pokarmów i ich wpływ na rozwój mowy.

0%
Zaangażowania
0
lat doświadczenia
0%
punktualnych wizyt
0
Godzin szkoleń