Małgorzata Gawryl - Neurologopeda - Terapeuta metody Castillo Morales
Małgorzata Gawryl erapeuta metody Castillo Morales, neurologopeda

Małgorzata Gawryl

terapeuta metody Castillo Morales, neurologopeda

O mnie:

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku: Logopedia i Neurologopedia, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku: Pedagogika Specjalna i Wczesna Interwencja Logopedyczna i Terapeutyczna.

Neurologopeda, certyfikowany terapeuta metody Castillo Morales, terapeuta Integracji Sensorycznej terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog specjalny.

Wieloletni praktyk zdobywający doświadczenie w ramach własnej działalności oraz współpracy z licznymi placówkami zajmującymi się terapią i rehabilitacją dzieci z zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi, młodzieży i dorosłych po udarach, urazach czaszkowo – mózgowych i w innych, ciężkich stanach neurologicznych.

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z:

  • problemami z zakresie nabywania, rozwijania i odzyskiwania funkcji w obszarze ustno – twarzowym,
  • trudnościami w realizowaniu funkcji pokarmowych na bazie problemów sensorycznych i motorycznych,
  • wygórowanym odruchem wymiotnym,
  • nadwrażliwością w sferze oro – facjalnej i nadmiernie krztuszących się,
  • nieprawidłowym napięciem mięśniowym, anomaliami w budowie twarzoczaszki wpływającymi na przyjmowanie pokarmów.

 

W naszym centrum prowadzi ustno-twarzowe\ terapie regulacyjne metodą Castillo Moralesa.

Celem oddziaływań  jest przede wszystkim uzyskanie lub powrót do prawidłowej i skutecznej funkcjonalności poprzez stymulowanie i usprawnianie motoryki traktu ustno – twarzowego pacjenta oraz rozwijanie kompetencji orofacjalnych. Poprzez terapię wpływamy na eliminację problemów z oddychaniem, ssaniem, połykaniem, odgryzaniem, gryzieniem, żuciem, czuciem głębokim oraz symetrię twarzy, ustawienie żuchwy i motorykę narządów artykulacyjnych. Metoda terapeutyczna przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nieprawidłowym napięciem mięśniowym. Stanowi również doskonałe uzupełnienie terapii karmienia u maluszków.

Jej pasje to podróże, taniec, zwierzęta, pływanie i czytanie książek.

Kursy i szkolenia:

III Konferencja Crania: Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii stawów skroniowo – żuchwowych (2020)
Od wcześniaka do roczniaka wybrane aspekty terapii karmienia (2019)
ETTHNO – elastyczny terapeutyczny taping w logopedii (2019)
Terapia integracji sensorycznej i usprawnianie zmysłów dziecka z zaburzeniami mowy (2019)
Rozwój funkcji karmienia – zaburzenia i leczenie. Podstawy responsywnego karmienia – Jenny McGlothlin (2019)
Dysfagia w neonatologii i pediatrii (2019)
Neurorehabilitacja w logopedii. Terapia manualna. (2019)
Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii – kinesiotaping medyczny (2019)
Konferencja: Karmienie małego dziecka – wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne (2019)
Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej, według zasad motorycznego uczenia (2019)
Konferencja: Karmienie i jedzenie w praktyce logopedycznej (2019)
Regulatory funkcji MFS – nowe trendy w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zgryzu i wymowy (2018)
Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście (2018)
Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotoryczno – motorycznym (2018)
Terapia zaburzeń obszaru ustno- twarzowego, jedzenia i picia w wieku dziecięcym, MET – Susan Renk (2018)
Terapia zaburzeń połykania – Prakseda Szyper, Andrea Hys (2017)
Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna u noworodków i niemowląt (2017)
Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza, metody terapii (2017)
Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne (2015)
Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci (2015)
Zachowania trudne u osób z zaburzeniami rozwoju (2014)
3 częściowy kurs doskonalący z zakresu koncepcji Castillo Morales® (2012) – certyfikat terapeuty
Strategie postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u noworodków i niemowląt z obciążonym wywiadem neurologicznym – moduł I i II(2012)
Dwustopniowy szkolenie z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej (2011)
Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy (2011)
Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna osób z nieprawidłowym napięciem mięśniowym (2011)
Fizjoterapia ustno-twarzowa. Zaburzenia stawu skroniowo- żuchwowego (2011)
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej (2009)

0%
Zaangażowania
0
lat doświadczenia
0%
punktualnych wizyt
0
Godzin szkoleń