Ewa Oleś

Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz terapie i diagnozę rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego dzieci z różnorakimi wyzwaniami rozwojowymi.