Ewa Oleś - terapeuta Integracji Sensorycznej z Krakowa
Oleś Ewa

Ewa Oleś

terapeuta integracji sensorycznej

O mnie:

Absolwentka Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Terapią Pedagogiczną na Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Kielcach, Pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyła kurs uprawniający do diagnozowania zaburzeń i prowadzenia terapii integracji sensorycznej pod okiem Pani Małgorzaty Kargi w Warszawie.

Od 2009 roku prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Na co dzień związana z Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom. Od 2013 roku prowadzi terapie i diagnozę rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego dzieci z różnorakimi wyzwaniami rozwojowymi między innymi:

  • dzieci ze spektrum autyzmu,
  • wcześniactwo,
  • zespoły genetyczne,
  • zaburzenia rozwoju mowy i języka,
  • niepełnosprawności sprzężone,
  • dzieci nadmiernie wrażliwe (HNB).

Kursy i szkolenia:

Stymulacja słuchowa w terapii integracji sensorycznej Ayres wg zintegrowanego modelu ASI plus.
Metodyka diagnozy dysfunkcji integracji sensorycznej wg Ayres (III.2020).
Wrażliwe niemowlę a zaburzenia sensoryczne.
Wideotrening Komunikacji – kurs wprowadzający.
Współpraca z Rodzicami.
Rozwój seksualny dzieci z niepełnosprawnością umysłową.
Chód na palcach u dzieci w wielu rozwojowym- analiza problemu oraz sposoby korekcji.
Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom.
Szkolenie podstawowe i rozszerzające w zakresie posługiwania się znakami manualnymi i graficznymi Programu Makaton.
Kurs Integracji Sensorycznej Iº , Neurobiologiczne podstawy procesów Integracji Sensorycznej SInet- Warszawa.
Kurs Integracji Sensorycznej IIº uprawniający do prowadzenia terapii i diagnozy procesów Integracji Sensorycznej), SInet- Warszawa.
Współpraca z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi oraz z rodzinami pacjentów.