Leszczyńska Bernadeta

Bernadeta Leszczyńska

neurologopeda

O mnie:

Absolwentka kierunku Filologia polska – logopedia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Neurologopedia z elementami audiologii i foniatrii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymała tytuł neurologopedy.

Neurologopeda na Oddziale Noworodkowym w Szpitalu Powiatowym w Bochni oraz w Centrum Maluszka i Rodziców w Wieliczce. Prelegent w Szkołach rodzenia z zakresu profilaktyki i stymulacji niemowlaka. Ukończyła instruktorski kurs masażu Shantala w Polskiej Szkole Masażu Shantala. Autorka bloga www.mamalogopeda.pl na którym dzieli się pomysłami na rozwojowe zabawy z dzieckiem w domu oraz artykułami z zakresu wiedzy logopedycznej.

Brała udział w licznych konferencjach specjalistycznych oraz ukończyła kursy i szkolenia poszerzające wiedzę w pracy z noworodkami i niemowlakami, prowadzone m.in. przez Fizjomed Academy, Centrum Nauki o Laktacji, Mirę Rządzką czy też Marzenę Machoś.

W zakresie jej zainteresowań zawodowych leży głównie rozwój dziecka w okresie płodowym oraz od narodzin do 2 -3-go roku życia. Wierzy, że współpraca z Rodzicami i praca w zespole z innymi specjalistami pozwala w najlepszy sposób otoczyć opieką i terapią dziecko z trudnościami.

W Fizjomed prowadzi konsultacje diagnostyczne i indywidualne terapie dzieci do 2-go roku życia, u których obserwuje się trudności w zakresie nabywania mowy i komunikacji m.in.:

  • nabywanie z opóźnieniem elementów rozwoju komunikacji przedwerbalnej (m.in. kontakt wzrokowy, pole wspólnej uwagi, gest wskazywania palcem)
  • opóźnienie w wokalizacji samogłosek, gaworzeniu, reagowaniu na mowę z otoczenia, reduplikowaniu sylab, powtarzaniu pierwszych świadomych słów w formie dźwiękonaśladowczej a później nominalnej, świadome używanie słów a w kolejnym etapie łączonych w proste zdania.
  • zaburzenie kształtowania się funkcji poznawczych, które bezpośrednio wpływają na prawidłowy rozwój mowy czyli funkcje wzrokowe, słuchowe, motoryka mała, motoryka duża czy umiejętność zabawy

Podpowiada Rodzicom co i w jaki sposób powinni mówić do dziecka od pierwszych dni jego życia aby w przyszłości prawidłowo rozumiało i nadawało mowę.

Kursy i szkolenia:

Kurs dla logopedów, neurologopedów i fizjoterapeutów – terapeutów wczesnej interwencji” w Centrum Nauki o Laktacji
Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt – nowe podejście”
Ankyloglossia u noworodków i niemowląt” Mira Rządzka
Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych” Mira Rządzka
Niemowlak u logopedy” Marzena Machoś
Guguhopla i przyjaciele” – szkolenie interdyscyplinarne – Marzena Machoś
Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej” Marzena Machoś,
Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie” Ewelina Mendala- Kwoczek