Mastercourse

Osteopathy in the Cranial Field edycja 2019

40 godzinny program Osteopathy in the Cranial Field.

Absolwenci kursu otrzymają certyfikat: Sutherland Cranial Teaching Foundation of Australia and New Zealand (SCTFANZ) potwierdzające udział w kursie.

 

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie: 15800zł + 100$USA

Składa się z:

  1. Osteopathy in the Cranial Field Część 1 20-23 Listopad 2019 kwota: 7900zł
  2. Osteopathy in the Cranial Field Część 2 17-19 Październik 2020 Kwota:7900zł
  3. Opłata Certyfikacyjna 100$ USA-płatna w dniu kursu

Terminy płatności:

Wpisowe Kwota 1000zł do 30 Czerwca 2019r
Transza I Kwota 6900zł do 20 Października 2019r
Transza II Kwota 1000zł do 30.Maja2020r
Transza III Kwota 7900zł do 17 Września 2020r
Transza IV Kwota 100$ USD do 17 Października 2020r
  • Kraków ul. Królowej Jadwigi 101a (siedziba Fizjomed)
  • 20-23.11.2019 oraz 17-19.10.2020
  • 15.800 zł + 100$USA (opłata certyfikacyjna)
  • Ilość miejsc ograniczona max 4 kursantów na 1 prowadzącego
  • Certyfikowany Prowadzący SCTFANZ
  • W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osteopaci

Regulamin Kursu

Zapisy na Kurs

Organizator:     

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego Fizjomed Academy

Filip Pięta
NIP:676-209-30-55
Nr wpisu do ewid szkół: 4430.12.192
ul. Królowej Jadwigi 101 a
30-209 Kraków

Nr konta: 89 1050 1445 1000 0090 9656 4159

Kontakt do opiekuna kursów:  506 088 386 – Iga Mrowiec, biuro@fizjomedacademy.pl