Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
 Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
Mastercourse

Osteopathy in the Cranial Field - część 1

40 godzinny program Certyfikowany przez Sutherland Cranial Teaching Foundation of Australia and New Zealand (SCTFANZ).

Pozostały dwa ostatnie miejsca.

 • Kraków
 • 9-12.11.2018 r.
 • 7.900 zł (za jeden moduł)
 • Brak wolnych miejsc!
 • Jill Headifen, Michael Solano, Anthony Norrie
 • W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osteopaci

Dzień 1

Wstęp i ogłoszenia
Wykład 1: Osteopatia: Koncepcja i historia. Wprowadzenie do pierwotnego mechanizmu oddechowego
Praktyka 1: Sesja palpacyjna – czucie
Wykład 2: Rozwój pierwotnego mechanizmu oddechowego: Anatomia oraz funkcja fizjologiczna centralnego układu nerwowego i płynu mózgowo-rdzeniowego (NB: Na tym wykładzie omówiony zostanie rozwój embriologiczny pierwotnego mechanizmu oddechowego, natomiast układ wzajemnych napięć membran czaszkowych oraz struktury kostne będą przedmiotem odrębnych wykładów
Praktyka 2: Sesja palpacyjna – czucie
Wykład 3: Podstawa czaszki: anatomia i funkcja fizjologiczna
Praktyka 3: Palpacja podstawy czaszki: anatomia i funkcja fizjologiczna wraz z prezentacją kości potylicznej i klinowej przy stołach.
Wykład 4: Układ wzajemnych napięć membran czaszkowych: anatomia i funkcja fizjologiczna
Praktyka 4: Palpacja układu wzajemnych napięć membran czaszkowych

Dzień 2
Wykład 1: Kość skroniowa: anatomia i funkcja fizjologiczna
Praktyka 1: Palpacja kości skroniowej: anatomia i funkcja fizjologiczna
Wykład 2: Sklepienie czaszki: anatomia i funkcja fizjologiczna
Praktyka 2: Palpacja sklepienia czaszki wraz z prezentacją kości ciemieniowych i czołowych przy stołach
Wykład 3: Kość krzyżowa: anatomia i funkcja fizjologiczna
Praktyka 3: Palpacja kości krzyżowej: anatomia i funkcja fizjologiczna
Wykład 4: Wzorce w podstawie czaszki: skręcenie i rotacja ze skłonem bocznym
Praktyka 4: Wzorce w podstawie czaszki: skręcenie i rotacja ze skłonem bocznym
Wykład 5: Wzorce w podstawie czaszki: napięcia pionowe, napięcia boczne i kompresja
Praktyka 5: Wzorce w podstawie czaszki: napięcia pionowe, napięcia boczne i kompresja

Dzień 3
Wykład/Praktyka 1: Sesja palpacyjna – czucie: zestawienie ssb (chrząstkozrost klinowo podstawny) i kości krzyżowej
Wykład 1: Diagnozowanie – założenia
Praktyka 1: Diagnozowanie w oparciu o obserwację na maksymalnie dwojgu modeli, pozostałe 4 osoby oceniają z pomocą nauczycieli.
Wykład/Praktyka 2: Twarz: zestawienie trzewio-czaszki z podstawą i sklepieniem czaszki. Czucie palpacyjne 3-ech rejonów twarzy.
Wykład 3: Założenia i metody leczenia
Praktyka 3: Podstawa czaszki: leczenie ssb (chrząstkozrostu klinowo podstawnego) przy pomocy zrównoważonego napięcia błon
Wykład/Praktyka 4: Kość krzyżowa: diagnozowanie i leczenie
Wykład 5: Niemowlęta i dzieci – diagnozowanie i leczenie
Dzień 4
Wykład 1: Sklepienie czaszki: diagnozowanie i leczenie.
Praktyka 1: Sklepienie czaszki: diagnozowanie i leczenie.
Wykład/Praktyka 2: Kości skroniowe: diagnozowanie i leczenie.
Wykład/Praktyka 3: Przejście czaszkowo-szyjne: diagnozowanie i leczenie.
Praktyka 4: Niemowlęta i dzieci – diagnozowanie i leczenie
Wykład 5: Zarządzanie przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego
Prktyka 5: Zarządzanie przepływem płynu mózgowo-rdzeniowego
Kontrola samopoczucia pacjentów przez nauczycieli.
Sesja plenarna – pytania
Zakończenie

Zapisy na Kurs

 • Cena kursu: 7.900 zł
 • Zapisy na kurs do 08.08.2018 r.
 • Zaliczka: 1.000 zł do 08.08.2018 r. (gwarantuje udział w kursie)
 • Wpłata pozostałej kwoty do 08.10.2018 r.
 • Numer rachunku: 41 1050 1445 1000 0090 3064 1204
 • Zapisów proszę dokonywać za pośrednictwem adresu email: kursy@fizjomed.com.pl
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu, w celu sprawniejszej rejestracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego.
 • Organizator: Fizjomed Sp. z o.o.
  ul. Królowej Jadwigi 101 a
  30-209 Kraków
  NIP: 677-238-98-34