Omdlenia

Jak sobie z nimi radzimy

Omdlenia mogą mieć bardzo zróżnicowane podłoże. Często występują u pacjentów z zaburzeniami układu krążenia, w przypadku migren, ucisku zatoki szyjnej. Osteopatia koncentruje się na zdiagnozowaniu źródła problemu, a następnie zastosowaniu odpowiednich technik terapeutycznych. Polegają one na równoważeniu napięcia w okolicy czaszkowo-szyjnej (z uwzględnieniem nerwów błędnych), śródpiersia i przepony, a także na równoważeniu funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego.

Skutecznie radzi sobie z problemami takimi jak:
Arytmia serca
Migreny
Ucisk zatoki szyjnej
Zaburzenia układu krążenia

Zaburzenia neurologiczne
Ucisk zatoki szyjnej