Mastercourse

Development of Posture and Gait and common Paediatric

PROGRAM KURSU

DZIEŃ 1

WYKŁAD 1: Waga właściwej postawy i ekonomicznego sposobu chodzenia. Interesujące fakty z zakresu anatomii porównawczej. Krótka analiza porównawcza anatomii i rozwoju postawy dwunożnej/wyprostowanej z wczesnymi człowiekowatymi oraz naczelnymi. Spojrzenie Blechschmidta na postawę wyprostowaną: cerebralizacja, poszerzenie potylicy, wyprostowanie karku nad podstawą kręgosłupa, zmiana kąta pomiędzy miednicą mniejszą i większą. Rola móżdżku w procesie uczenia i chodzie – przykład zespołu Unera Tana. Krótki przegląd wzorca kompensacyjnego Dr. Zinka i jego znaczenie kliniczne.
PRAKTYKA – obserwacja chodu i postawy, włącznie ze wzorcem kompensacyjnym Dr. Zinka.
DYSKUSJE W MAŁYCH GRUPACH
WYKŁAD 2: EMBRIOLOGIA kończyn, proces odwijania kończyny dolnej a ryzyko powstawania częstych wrodzonych malformacji takich jak stopa zdeformowana.
WYKŁAD 3: ZAGADNIENIE ZRÓWNOWAŻONEGO NAPIĘCIA WIĘZADŁOWEGO (BLT – ang. Balanced Ligamentous Tension)
PRAKTYKA – równoważenie jednego z palców stopy przy zastosowaniu BLT a następnie wyczuwanie różnych komponentów tkankowych kończyny dolnej, od naczyń krwionośnych po kości. Dla osób bardziej zaawansowanych próba zrównoważenia kończyn dolnych przy pomocy czucia ze stóp do kręgosłupa lędźwiowego.
WYKŁAD 4: 6 GŁÓWNYCH WYZNACZNIKÓW dla oceny ekonomii chodu. Chód a biodro. Krótsza kończyna – anatomicznie i pozornie. Wkładki? Analiza chodu, wpływ wkładek. Rozważania na temat pozornie i realnie krótszej kończyny. W jaki sposób pronacja stopy jednej nogi może dać pozornie krótszą kończynę i w konsekwencji wstępujący wzorzec postawy. Pediatryczna ocena kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i kości krzyżowej.
PRAKTYKA – badanie:
dolnego stawu skokowego w ruchu i w pozycji neutralnej
Joint Jack Test / Manewr Hubschera

stawanie na palcach
stawanie na piętach
Na leżankach: skręcenie piszczeli, przesunięcie przednie kości skokowej, zapadnięcie kości sześciennej, zapadnięcie pierwszej kości śródstopia; długość nóg – pozornie bądź anatomicznie różna; ocena pozycji kości łódkowatej przy pomocy linii Feissa. Sprawdzenie ruchomości w odcinku lędźwiowym i miednicy np. poprzez sprężynowanie.

DYSKUSJA W MAŁYCH GRUPACH
WYKŁAD 5: Biomechanika miednicy z perspektywy chodu. Wnioski, które można wyciągnąć z badania miednicy na temat tego jak przebiega cykl chodu oraz napędowej roli biodra dla ruchu stopy. Wpływ siły napędowej biodra dla kształtowania się krzywizny lędźwiowej, która z kolei będzie determinowała wcześniejsze stadia/funkcje takie jak raczkowanie czy siadanie. Wpływ procesu zakrzywiania się szyjki kości udowej na generowanie siły z biodra a/i powstawanie kolana koślawego i szpotawego. Dwa różne rodzaje raczkowania powiązane z rozwojem widzenia obwodowego oraz sygnałów zarówno słuchowych jak i z układu przedsionkowego, odruch karkowy w powiązaniu z ocznym, mechanizmy słuchowe i przedsionkowe itd.; zanim wstaniemy i zaczniemy chodzić, musimy najpierw opanować wszystkie te umiejętności – niezbędne dla prawidłowego rozwoju chodu. Cały ten proces zachodzi oczywiście przed okresem szkolnym.
PRAKTYKA – RÓWNOWAŻENIE LINII ŚRODKOWEJ, zanim przejdziemy do równoważenia stawów biodrowych względem miednicy i stawów krzyżowo-biodrowych względem kości krzyżowej. Diagnozowanie różnicowe: napięcia biodrowo-krzyżowe i krzyżowo-biodrowe; mięsień gruszkowaty, przepuklina krążka międzykręgowego i staw krzyżowo-biodrowy.

DZIEŃ 2

Zajęcia powtórzeniowe
WYKŁAD 1: Odruchy pierwotne i odruchy posturalne powiązane z rozwojem postawy i chodu; rozwój aktywności neurologicznych determinujących ruchy karku i ciała: pełzanie, raczkowanie – kluczowe dla ruchów naprzemiennych, dominująca półkula i ręka dominująca, dominujące oko, ucho.
PRAKTYKA – Równoważenie kończyn dolnych względem miednicy przy wykorzystaniu linii środkowej, przepływ płynów od kości krzyżowej do górnych poziomów piersiowych, następnie równoważenie potylicy względem górnych poziomów piersiowych
DYSKUSJE W MAŁYCH GRUPACH
WYKŁAD 2: ANATOMIA i FUNKCJA mechanoreceptorów oraz ich związek z mięśniami posturalnymi i mięśniami dynamicznymi. Szczegółowo omówione zostaną mechanoreceptory w naskórku i skórze i ich rola w przeciwdziałaniu atrofii mięśni posturalnych i dynamicznych. Zalety chodzenia boso po różnych podłożach dla rozwoju dziecka (w przeciwieństwie do płaskich butów na równym terenie). Rola zabawy i opanowywania różnych umiejętności związanych z rozwojem wzorców posturalnych, zmysł równowagi, koordynacja i móżdżek.
PRAKTYKA – Równoważenie namiotu z móżdżkiem. Omówienie przestrzeni pomiędzy otworem wielkim a namiotem – włączając rezerwy płynowe oraz jakiekolwiek ciągnięcie w dół za rdzeń lub pień mózgu.
WYKŁAD 3: ZNACZENIE MÓŻDŻKU, „mały mózg” a układ przedsionkowy, drogi słuchowa i wzrokowa oraz UCZENIE się. Małe rzeczy to wielkie rzeczy w nauce osteopatycznej.
PRAKTYKA – Testy na koordynację? Terapia podstawy czaszki, namiot móżdżku, zatoki potyliczne/sierp móżdżku?
DYSKUSJE W MAŁYCH GRUPACH
WYKŁAD 4 – WZORCE ZSTĘPUJĄCE – w jaki sposób zaburzenia posturalne na górze (na przykład wrodzony kręcz szyi, deformacja Sprengela itp.) bądź napięcia porodowe (np. skolioza szyjna) mogą powodować napięcia w rejonie podstawy czaszki i karku , które przeniosą się do powłok powięziowych w ciele.
PRAKTYKA – OCENA napięć w obrębie podstawy czaszki i ich wpływ na inne aspekty postawy. ZAOBSERWUJ napięcia w kręgosłupie, które również mogą być kluczowe dla danego wzorca. STOSUJ TERAPIĘ i obserwuj rezultaty.

DZIEŃ 3

Zajęcia powtórzeniowe
WYKŁAD 1: NAJCZĘSTSZE problemy ortopedyczne spotykane u pacjentów PEDIATRYCZNYCH; Refleksja osteopatyczna i dyskusja na temat leczenia problemów związanych z zaburzeniami chodu. Wrodzona dyslokacja stawu biodrowego, Perthe, Osgood Schlatter, przejściowe zapalenia błony maziowej stawu biodrowego itd. Materiały będą udostępnione z wyprzedzeniem do wcześniejszego zapoznania, tak żeby ten czas posłużył jako forum dyskusyjne i okazję do refleksji na temat terapii osteopatycznej.
PRAKTYKA – Terapia równoważenia napięcia więzadłowego (BLT) dla stawu biodrowego i kolanowego
DYSKUSJE W MAŁYCH GRUPACH
WYKŁAD 2: SKOLIOZY, łącznie ze skoliozą IDIOPATYCZNĄ, kontrolowanie i prowadzenie pacjenta. Materiały będą udostępnione z wyprzedzeniem do wcześniejszego zapoznania, tak żeby ten czas posłużył jako forum dyskusyjne i okazję do refleksji na temat terapii osteopatycznej.
PRAKTYKA – Badanie pod kątem skoliozy odcinka szyjnego, ustawienia względem miednicy, krzywizny pierwotnej. Terapia na krzywiznę pierwotną i ponowne badanie ustawienia czaszka – miednica. Zwykle krzywizna pierwotna znajduje się gdzieś w kręgosłupie piersiowym, piersiowo-lędźwiowym lub lędźwiowym. Żeby zidentyfikować krzywiznę pierwotną, zastosuj test Thomasa.
WYKŁAD 3 – ORTEZY i ich STOSOWANIE. PROPRIOCEPTYWNE a TRADYCYJNE. Kiedy stosowanie ich jest wskazane? W jakim wieku rozpoczyna się stosowanie ortez podpierających łuk stopy? Jak tradycyjne podpieranie łuku stopy wpływa na postawę i rozwój kręgosłupa lędźwiowego.
PRAKTYKA – RÓWNOWAŻENIE stopy i kostki, identyfikowanie specyficznych napięć, które mogą osłabiać łuk, przede wszystkim w obrębie śródstopia.
DYSKUSJE W MAŁYCH GRUPACH
PRAKTYKA – Przepływ płynów od kręgosłupa lędźwiowego do stóp, nerwy i naczynia krwionośne.
PRAKTYKA – Diagnoza Różnicowa Wzorców Wstępujących i Zstępujących

 • Kraków
 • 20-22 kwietnia 2018 r.
 • 2.500 zł
 • Liczba miejsc ograniczona
 • Dr George Stylian D.O., GradCertOsteoPaed
 • W kursie mogą wziąć udział wyłącznie osteopaci

Zapisy na Kurs

 • Cena kursu: 2.500 zł
 • Zapisy na kurs do 31.03.2018 r.
 • Wpisowe: 500 zł do 31.03.2018 r. (gwarantuje udział w kursie)
 • Numer rachunku: 53 1240 4533 1111 0010 6159 9685
 • Zapisów proszę dokonywać za pośrednictwem adresu email: kursy@fizjomed.com.pl
 • Decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W treści maila proszę podać imię i nazwisko oraz nazwę kursu, w celu sprawniejszej rejestracji prosimy dołączyć potwierdzenie przelewu wpisowego.
 • Organizator: Marek Mrowiec
  ul. Rydla 1/16
  30-122 Kraków
  NIP: 677-233-74-64