Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
 Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      

Zaburzenia integracji

Jak sobie z nimi radzimy

Mózgowe porażenie dziecięce
Ciąża
Przebieg porodu
Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
Zaburzenia w odbiorze świata zewnętrznego (autyzm)
Stres