Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
 Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      

Zaburzenia funkcji nerwów czaszkowych

Jak sobie z nimi radzimy

Zaburzenia zmysłu węchu
Zaburzenia zmysłu wzroku
Zaburzenia zmysłu smaku
Zaburzenia zmysłu czucia
Zaburzenia zmysłu słuchu
Zaburzenie równowagi
Zaburzenie czucia na twarzy
Niedowład mięśni twarzy
Nudności
Niedowład strun głosowych
Chrypa
Porażenie nerwów czaszkowych
Stres
Bruksizm

Zaburzenie czucia na twarzy
Niedowład mięśni twarzy

Zaburzenia zmysłu węchu
Zaburzenia zmysłu wzroku
Zaburzenia zmysłu smaku
Zaburzenia zmysłu czucia
Zaburzenia zmysłu słuchu
Zaburzenie równowagi
Zaburzenie czucia na twarzy
Niedowład mięśni twarzy
Nudności
Niedowład strun głosowych
Chrypa
Porażenie nerwów czaszkowych
Stres
Bruksizm