Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
 Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      

Traumy, depresje

Jak sobie z nimi radzimy

Stres
Stany depresyjne
Apatia
Nudności
Bóle głowy
Zespół stresu pourazowego
Objawy psychosomatyczne