Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      
 Kraków: 503 618 066,      Katowice: 780 150 343      

Omdlenia

Jak sobie z nimi radzimy

Arytmia serca
Migreny
Ucisk zatoki szyjnej
Zaburzenia układu krążenia

Zaburzenia neurologiczne
Ucisk zatoki szyjnej